Çift Odaklı Öğretime Uygun Ders Planı Akışı

Çift Odaklı Öğretimin Matematik Okuryazarlığının Geliştirilmesine Uygunluğu

İyi bir problem, doğal olarak öğrencilerin ilgisini çekmekte ve çözümü üzerindeki tartışmalarda muhakeme ve argüman üretmeye yer vermektedir. Seçilen problem öğrencilerin çalışmalarını sürdürebilecekleri türden çok basit olmayan bir problemdir. Problemin çözümü için yapılan öğrenci girişimleri doğrudan problem çözme için strateji üretme yeterliği ile ilgilidir. Böylece Çift Odaklı Öğretimde yedi temel matematiksel yeterlikten matematik bilginin oluşumu ile doğrudan ilgili olan ilk üç temel yeterliğe süreç içinde yer vermektedir. Diğer yeterliklerden iletişim, temsil ile gösterimi, formal, teknik dil ve sembolleri kullanma, matematiksel araçları kullanma öğretimin niteliğini artıracak diğer yeterliklerdir ve bunların her biri süreç içinde kendiliğinden aktive olmaktadırlar. Yapılandırmacı kuram ile ilgili 5E öğretim modelinin son iki basamağı olan “Derinleştirme” ve “Değerlendirme” den derinleştirme basamağının ayrı bir önemi vardır. Bilginin kullanıma aktarılması ile ilgili beceriler bu aşamada kazandırılır. Değerlendirme ise öğretim sürecinin tümüyle ilgili olup, “bir anlamda öğretimin niteliğinin kontrolü” ile ilgili eylemlerden oluşur. Her ders için yapılabileceği gibi ünite sonunda da yapılabilir. Derinleştirme basamağı ağırlıklı olarak kazanılan bilginin pekiştirildiği, kırılganlığın giderildiği aşamadır. Bu aşama alıştırmaların yapıldığı, MO sorularının çözüldüğü ve öğrenilen bilgi ve becerinin yaşamsal uygulamalarının yapıldığı aşamadır. Bu uygulamaların beceri ağırlıklı olması becerinin bilgi ile bütünleşmesine yer vermesi gerekir ve bu durum yeterliklerin gözlenebilmesi bakımından değerli fırsatlar sunar. Çift odaklı öğretimi ders akışı aşağıdaki şemaya uygun olarak gerçekleşir.

Çift Odaklı Öğretime Uygun Ders Planı Akışı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Şub-2021 10:02]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Şub-2021 10:02]

İçerik Görüntüleme : [1.767]