Proje Hakkında

PROJE HAKKINDA

( TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar 218K515 Nolu Proje)

TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri destekleme programı kapsamında kabul edilen 218K515 nolu “Çift Odaklı Öğretimle Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması” adlı projemiz 01.04.2020 tarihinde başlamış olup 2 yıl sürelidir,.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Murat Altun olup ekipte 5 araştırmacı 2 bursiyer yer almaktadır.

Projemizin amacı; matematiksel yeterliklere sahip matematik okuryazarı bireyler yetiştirmek için “çift odaklı öğretim” modelinin tanımlanması, bu modele uygun öğretmen eğitimi ve ortaokul matematik dersi öğretim içeriklerinin yazılması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

Ülkemizde PISA uygulamalarında ortaya çıkan düşük başarı düzeyleri, eğitim paydaşlarının bu konu ile ilgili farkındalık düzeyini artırmış, Matematik Okuryazarlığını (MO) destekleyecek öğretimin nasıl gerçekleştirileceği ve MO başarı düzeyini ölçmede kullanılacak ölçme araçlarının nasıl geliştirileceğinin acil bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir. İlköğretim Matematik Öğretim Programı (2018)’nın özel amaçlarında “Öğrenci, MO becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.” ifadesi ilk madde olarak yer almıştır. Benzer şekilde Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liselere Giriş Sınavı (LGS) sorularının PISA uygulamalarındaki matematik sorularına benzer olması, projenin amaçlarının ülkenin matematik eğitimi politikası ile tutarlı olduğunu göstermektedir. Bugüne kadar alınan tedbirler sınavlar için soru hazırlama ile   sınırlı kalmış, öğretime bu yönde görünür bir müdahale söz konusu olmamış, öğretimde geleneksel yapı korunarak sürdürülmüştür. Öğretim ve değerlendirmenin bir bütün olduğu dikkate alınarak, bu ihtiyaca cevap verebilmek için bu proje tasarlanmıştır. Projede öğretimin her aşamasında ne tür çalışmaların yapılacağını ayrıntılı olarak gösteren “çift odaklı öğretim modeli” adıyla yeni bir öğretim modeli önerilmiştir.

Çift Odaklı öğretim modeli yapılandırmacı öğrenme kuramı, Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) ve bilginin soyutlanmasında (RBC+C) yi temel alan bir modeldir. Çift odaklı öğretimin birinci odağında yapılandırmacı öğretim kuramı ve GME’ ye dayalı etkinliklere, ikinci odağı ise kazanılan matematiksel yeterliklerle yapılabilecek uygulamalara yer verilmektedir.

Tasarım tabanlı araştırma modeline göre planlanan projenin aşamaları sırasıyla şu şekildedir:

1) Matematik okuryazarı bireyler yetiştirmek için çift odaklı öğretim modelinin tanımlanması ve uygulanma şeklinin açıklanması,

2) Ortaokul (5-8) matematik dersi öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu olarak MO yeterliliklerini kazandırmaya yönelik öğretim içeriği yazılması,

3) Hizmet içinden seçilecek 25 -30 ortaokul matematik öğretmenine hizmet içi eğitim kapsamında, önerilen öğretim modelinin tanıtılması, matematiksel yeterlikleri içeren etkinlikler ve MO sorusu yazma çalışmaları ve deneme öğretim uygulamalarının yapılması ile öğretmenlere mesleki gelişim kazandırılması,

4) Eğitime katılan öğretmenler arasından belirlenecek olan en az  4 öğretmen ile (5, 6, 7 ve 8. sınıflardan birer sınıf) bir dönem boyunca sınıf içi uygulama yapılarak, öğretmen eğitiminin eğitim-öğretim sürecine yansımasının incelenmesi ve

5) Öğretmen eğitiminin öğrencilerin öğrenme çıktılarına etkilerinin belirlenmesi ve öğretimin kalıcılığının test edilmesidir.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eyl-2020 11:02]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Ağu-2021 10:53]

İçerik Görüntüleme : [2.669]