Yayınlarımız

PROJE KAPSAMINDA ÜRETİLEN YAYINLARIMIZ 

 1. Altun, M., Bozkurt, I., Ülger, T.K., Akkaya, R., Arslan, Ç., Demir, F., Karaduman, B. & Özaydın, Z. (2022). Matematik Okuryazarlığının Okul Matematiği ile Entegrasyonu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1), 126-149, https://doi.org/10.19171/uefad.103538. 
 2. Altun, M. (2020, Aralık). Bir Yeterlik Alanı Olarak Matematiksel Modellemenin Yeniden Gözden Geçirilmesi. 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi ‘nde sunulan bildiri. Denizli, Türkiye.
 3. Bozkurt, I., Ülger, T.K., Altun, M., Akkaya, R., Arslan, Ç., Demir, F., Özaydın, Z., & Karaduman, B. (2021). Matematik Okuryazarlığı Problemi Kurma İçin Dört Aşamalı Bir Yapı Önerisi: Seçme, Dönüştürme, Bağlam Üzerine Kurma ve Orijinal Problem. 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Türkiye.
 4. Arslan, Ç., Altun, M., Ülger, T.K., Bozkurt, I.,  Akkaya, R.,  Demir, F., Özaydın, Z., & Karaduman, B. (2021). A New Model Design to Improve Mathematical Literacy: A Dual Focus Teaching Model. The 14th International Congress on Mathematical Education, Shangai.

PROJE İLE İLGİLİ ÖNCEKİ YAYINLARIMIZ

 1. Ülger, T. K., Bozkurt, I., & Altun, M. (2020). Matematik Öğrenme-Öğretme Sürecinde Matematik Okuryazarlığına Odaklanan Makalelerin Tematik Analizi Eğitim ve Bilim45(201). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8028
 2. Bozkurt, I., & Altun, M. (2019). Matematik Okuryazarlığı Problemlerinin Diğer Problem Türlerinden Farkı: Ortaokul Öğrencilerinin Değerlendirmeleri. Academy Journal of Educational Sciences3(2), 165-176.
 3. DEMİR, F. (2019). Matematik Okuryazarlığı Soru Yazma Sürecinde Yer Alan Eylemlerin Belirlenmesi Ve Sıralarının Kestirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi14(28), 372-390. https://doi.org/10.35675/befdergi.643469.
 4. Gürbüz, M. Ç., Altun, M., & Murat, A. Ğ. S. U. (2019). Matematik Öğretiminde Niteliği Arttırmada Taşıyıcı Soru Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 179-201. http://doi.org/10.21764/maeuefd.322021
 5. Altun, M., Gümüş, N. A., Akkaya, R., Bozkurt, I., & Ülger, T. K. (2018). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı beceri düzeylerinin incelenmesiFen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi1(1), 66-88.
 6. Taşkın, E., Ezentaş, R., & Altun, M. (2018). The Effects of The Mathematics Literacy Education of The 6th Grade Students to Mathematics Literacy Achievement. Kastamonu Education Journal26(6), 2069. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2418
 7. Altun, M., & Bozkurt, I. (2017). Matematik okuryazarlığı problemleri için yeni bir sınıflama önerisi. Eğitim ve Bilim42(190). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6916.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eyl-2020 13:14]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Nis-2022 11:50]

İçerik Görüntüleme : [1.821]