Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY

B. U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/BursaTel: 0-224-2941538

Faks: 0-224-2941402

E-posta: ozsoyg@uludag.edu.tr , ozsoygokhan@gmail.com

Kişisel Web Sayfası: www20.uludag.edu.tr/users/ozsoyg

Doktora, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 2007

Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 2001

Lisans, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Tekirdağ, 1998

AVESİS Özgeçmiş ve Web sayfası

 

Araştırma Konuları:

  • Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması
  • Toprak Etüd ve Haritalama
  • Uzaktan Algılama
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Tarımsal Uygulamaları

Üye Olduğu Dernekler:

  • Türkiye Toprak İlmi Derneği (TSSS)
  • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
  • Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
 

Seçilmiş Yayınlar ve Araştırmalar:

AKSOY E., M.S. DİRİM, Z. TÜMSAVAŞ, G. ÖZSOY. 2001. Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Topraklarının Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması. U.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:98/32. U.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bursa. 118 s.

AKSOY E., G. ÖZSOY, M.S. DİRİM, Z. TÜMSAVAŞ. 2001. Arazi Örtü/Arazi Kullanım Haritalamada Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerindeki Son Gelişmeler: U.Ü. Kampüs Alanı Örneği. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa. II. Cilt, s.1045-1052.

AKSOY E., G. ÖZSOY. 2001. Bursa Kenti ve Yakın Çevresinde Tarım Arazilerinin Sanayi ve Kentsel Yerleşimle Kayıplarının CBS Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi, Nedenleri ve Çözüm Önerileri.GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa. II. Cilt s.1053-1060.

AKSOY E. and G. ÖZSOY. 2002. Investigation of Multi-Temporal Land Use/Cover and Shoreline Changes of the Uluabat Lake Ramsar Site Using RS and GIS. International Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June 2002, Çanakkale-Turkey. p.318-325.

AKSOY E., K. DEMİREL, M.S. DİRİM, G. ÖZSOY and Z. TÜMSAVAŞ. 2002. Detailed Soil Survey and Mapping Works at the Karacabey-Ariz and Doğla (Bursa) Agricultural Lands Using DEM (poster pre.). International Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June 2002, Çanakkale-Turkey. p.439-441.

AKSOY E., G. ÖZSOY, E. SEZGİN. 2004. Determining Urbanization Development and its Advers Effect on Soils of the Alluvial Plains at the Bursa Province Using Multi–Date Satellite Data. International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development”, 7-10 June 2004, Erzurum-Turkey. Abst. book p.84.

ÖZSOY G. and E. AKSOY. 2004. Soils of the Uludağ University Campus Area, Their Genesis and Classification. International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development”, 7-10 June 2004, Erzurum-Turkey. Abst. book p.85.

AKSOY E., G. ÖZSOY. 2004. Uzaktan Algılama ve CBS Teknikleri Kullanılarak Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi Arazilerinde Arazi Kullanım Haritalaması. Ulud. Üniv. Zir. Fak.Derg., 18;1:57-68.

 

Tezler

ÖZSOY G. 2001. Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Topraklarının Genesisi ve Sınıflandırılması. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Bursa. 120s.

ÖZSOY G. 2007. Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknikleri Kullanılarak Erozyon Riskinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Bursa. 140s.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2021 13:02]

İçerik Görüntüleme : [7.397]