Tarihçe
İki öğretim üyesi ile 1984 yılında U.Ü.Ziraat Fakültesi bünyesinde öğrencisiz olarak eğitim ve araştırma çalışmalarına başlayan Toprak Bölümü 1984-1993 tarihleri arasında Fakülte bünyesindeki diğer bölümlere konusu ile ilgili Ziraat mühendisliği temel dersleri vermiştir. Bölüme ilk kez 1993-1994 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alınmıştır. 1985 yılında ise Y.Lisans ve Doktora eğitimine başlanmıştır. Toprak Bölümünün adı 02.06.2010 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmiş olup bölümümüzde halen 4 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 sekreter görev yapmaktadır. 
 
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri her türlü toprak ve bitki analizlerinin yapılabileceği, yeni teknoloji ürünü alet ve ekipmanlarla donatılmış modern Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuvarı, doğal kaynakların izlenmesi, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi ile veri tabanlarının oluşturulması amaçlı Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı, toprak etüd ve haritalama çalışmalarına yönelik Kartoğrafya ve Toprak Etüd Haritalama Laboratuarı, 250 m2‘lik bilgisayarla kontrol edilen topraksız yetiştiricilik çalışmalarının yürütüldüğü bir sera, toprak koruma ve erozyon çalışmaları ile toprak fiziği konularına ilişkin bazı alet ve ekipmanlardan yararlanılarak yürütülmektedir.
 

Bölümün kuruluşundan günümüze kadar bölge ve ülke tarımının kimi sorunlarının çözümüne yönelik çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı destekli araştırma projeleri yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Ayrıca bölüm öğretim üyeleri bölge tarımının sorunlarının çözümü, üretilen bilgilerin paylaşılması ve yayılması amacıyla çok sayıda panelde, çalışma toplantılarında görev alarak ilgili kesimlerin bilgilendirilmesi faaliyetlerini de sürdürmüşlerdir. Doğal bir kaynak olan ve tarımsal üretimin temel unsurunu oluşturan toprağın korunması, fiziksel, kimyasal, mineralojik ve biyolojik özelliklerinin saptanarak tanınması, sınıflandırılması ve haritalanması, uygun olmayan toprak özelliklerinin düzeltilmesi, toprak verimliliğinin arttırılması, bitkilerin besin maddeleri gereksinimlerinin bitki ve toprak analizleri ile araştırılması, noksanlıkların giderilme yöntemleri ve bu amaçla kullanılan gübrelerin analizleri, çeşitli yetiştirme ortamlarının tanıtılması gibi konularda eleman yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve yayın faaliyetlerinde bulunmak Toprak Bölümünün temel uğraş alanlarını oluşturmaktadır.

Toprak Bölümünün amacı ülke ve bölgenin toprak ve tarımsal üretim ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik olmak üzere araştırmalar yürütmek, ülke tarımının gerçekleriyle uyumlu ve konusunun uzmanı, çağdaş bilgilerle donanmış Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri yanında bölge tarımının bazı sorunlarının ve çözüm yollarının saptanması ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiş olup, bazı araştırmalara da devam edilmektedir. Bu çerçevede, tarım topraklarımızın doğal ve yapay etmenler ile hızla tüketildiği, yeteneği dışında kullanıldığı ve çeşitli atıklar ile kirletildiği yöremizde Anabilim dalımız bu konular ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2021 08:51]

İçerik Görüntüleme : [4.353]