Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş.Gör. Günsu BARIŞIK KAYIN

U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0-224-2941645
Faks: 0-224-2941402
E-posta: gbarisik@uludag.edu.tr ; gunsubrsk@gmail.comDoktora, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Bursa,devam ediyor
Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Bursa, 2013
Lisans, Uludağ Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bursa, 2010

 

Üye Olduğu Dernekler:

  • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Araştırma konuları:

  • Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
  • Gübreler ve Gübreleme
  • Oksidatif Enzimler

Danışmanı
Doç.Dr. Murat Ali TURAN

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :Barışık G., Çakmak İ., Katkat A. V. 2013. Effect of Carbondioxide on Plant Growth and Dry Matter Yield of Maize in Different Magnesium Nutrition Levels. XVII. International Plant Nutrition Colloquium. İstanbul

Barışık G., Çakmak İ., Katkat A. V. 2013 The Effect of Carbondioxide Application on Plant Growth and Antioxidant Enzyme Activities of Soybean in Different Magnesium Nutrition Levels. Agricasia 2013. Bishkek, Kyrgyzistan

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

Barışık G., Çakmak İ., Katkat A. V. 2013. Karbondioksit Uygulamasının Farklı Magnezyum Beslenme Koşullarında Mısır Bitkisi Antioksidatif Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Kapadokya, Nevşehir

 

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü C-Blok, Kat:1 16059Görükle Kampüsü Nilüfer, Bursa, Turkiye