Kütüphane Birimi Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU KÜTÜPHANE BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Vedat YILMAZOĞLU

Meslek Yüksekokul Kütüphane Birimi

  • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
  • Kütüphanenin daima açık olmasını sağlamak,
  • Kütüphanenin öğrenciler tarafından düzenli ve temiz kullanılmasını sağlamak,
  • Kütüphanedeki kitapların düzenli sıralanmasını, ödünç alınan kitapların takibini, kitapların kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,
  • Yüksekokulumuz kütüphanesine dair her türlü yazışmalarını yazmak ve istatistik çalışmalarını yapmak,
  • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
  • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Halil DAĞLI

Meslek Yüksekokul Evrak Kayıt/ Fotokopi Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [14-Şub-2024 16:55]

İçerik Görüntüleme : [2.685]