Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

   MESLEK YÜKSEKOKULU TAHAKKUK İŞLERİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Ali ŞİMŞEK

Meslek Yüksekokul Tahakkuk İşleri Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Birime gelen mali işlerle alakalı evrakları incelemek ve gerekli üst yazılarını yazmak,
 • Akademik ve İdari Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek,
 • Meslek Yüksekokulu bütçesinin hazırlıklarını yapmak,
 • Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapmak ve takip etmek,
 • Meslek Yüksekokulunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alınmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Satın Alma Onay Belgesini hazırlamak,
 • Piyasa araştırması yaparak, teklifleri almak,
 • Telefon, Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarını aylar itibari ile takip etmek ve ödeme emrini hazırlamak,
 • Satın alma, tahakkuk ve döner sermaye ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve takip etmek,
 • Bütçeyi takip etmek gerektiğinde revize, aktarma veya ek bütçe taleplerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirerek sonuca göre işlem yapmak,
 • Döner Sermayeden yapılan mal ve hizmet alımlarını yapmak ve takip etmek,
 • Döner Sermaye bütçesinden yurt dışı geçici görev yolluklarını yapmak ve takip etmek,
 • Taşınır mal alımı kapsamında temin edilen ürünlerin taşınır işlem fişlerinin kesilmesi, devir–teslimi, barkodlanması, zimmet işlemleri ve raporlama,
 • Taşınır kayıt kontrol bürosundan taşınır işlem fişlerinin ve muayene raporunun alınmasını sağlamak ve ödeme emri evrakına bağlamak,
 • Meslek Yüksekokulunun faaliyet raporunu hazırlamak,
 • 31. Madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarının ek ders tahakkuku, primlerin E-Bildirge ortamında SGK’ya gönderilmesini sağlamak,
 • Akademik ve İdari Personelin maaş, ek ders ve fazla çalışma karşılığı ücretlerini ödemek ile ilgili işleri yapmak ve takip etmek,
 • İdari personelin giyim yardımlarını tahakkuk ettirmek,
 • Emekli keseneklerini ve bildirgeleri internet ortamında veri girişi yapmak,
 • Meslek Yüksekokulunun bütçesinin hazırlıklarını yapmak,
 • Bütçeyi takip etmek gerektiğinde revize, aktarma veya ek bütçe taleplerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirerek sonuca göre işlem yapmak,
 • Döner Sermayeden yapılan mal ve hizmet alımlarını yapmak ve takip etmek,
 • Döner Sermaye bütçesinden Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerinin hak edişlerini yapmak ve takip etmek,
 • Yaz okulu ders ücretlerini yapmak ve takip etmek,
 • İşyeri Uygulaması ve Staj primi ödemelerini yapmak ve takip etmek,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Personel İşleri Birimi

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [14-Şub-2024 16:45]

İçerik Görüntüleme : [3.024]