Fakültemiz Hakkında

B U R S A U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

  Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi 28 Nisan 2010 tarihinde resmî gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararı ile resmen   kurulmuştur. Fakülteye Dekan ataması yapıldıktan sonra idarî ve akademik kadro çalışmaları başlatılmış, 2011 - 2012 yıllarını kapsayan bu   çalışmalar sonucu da öncelikle İşletme Bölümü’nün asgarî akademik kadrosu tamamlanarak 2012 - 2013 öğretim yılında bu bölüme 47 öğrenci   alımıyla fakültemiz faaliyete başlamıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle lisans düzeyinde öğrenci sayısı 945’dir

 Aktif olarak 8 yıldır faaliyet gösteren İnegöl İşletme Fakültesi hem yönetim tarafından hem de öğrencilerin kurmuş olduğu İnegöl İşletme Topluluğu (İNİT), Yönetim Bilişim Topluluğu ve Girişimcilik Topluluğu tarafından düzenlenen akademik ve sosyal içerikli birçok faaliyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca çeşitli meslek gruplarından katılımcılarla tertiplenen söyleşiler gibi faaliyetlerle İnegöl’ün bilimsel, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlanmıştır.Fakültemizde şu an aktif olarak öğrenimin devam ettiği İşletme Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bulunmaktadır. Ayrıca Lisans bölümleri dışında ‘Muhasebe ve Denetim’ ile ‘Uluslararası Ticaret’ Anabilim Dalları kapsamında tezli Yüksek Lisans programlarında kayıt ve eğitim devam etmekte, ayrıca, ‘Muhasebe ve Denetim’, ‘Uluslararası Ticaret’ ve ‘Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği’ Anabilim Dalında da yine tezsiz Yüksek Lisans programları bulunmaktadır.Fakültemiz, Dekan olarak görev yapan Prof. Dr. Fehmi Ali ILDIR’ın dışında, 12 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile faaliyet göstermektedir. İşletme Bölümü’nde 5 öğretim üyesi ve1 araştırma görevlisi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nde 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde ise 3 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [24-Mar-2021]

İçerik Görüntüleme : [1.729]