İşletme Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü

İnegöl İşletme Fakültesi (İNİF) 2010 yılında Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak Bakanlar Kurulu’nun 08/04/2010 tarihli kararnamesine istinaden 28/04/2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. İNİF İşletme Bölümü 2012-2013 eğitim-öğretim yılında normal örgün eğitime başlamıştır ve eğitim dili TÜRKÇE’dir.

Öğretim Dili : Türkçe

Öğrenim Süresi : 4 yıl

Hazırlık Programı : Yok

İşletme bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun, işletme biliminin temel fonksiyonlarını kavramış ve bu temel fonksiyonları yerel ve küresel iş çevrelerinde uygulayabilen, küresel iş dünyası ile uyumlu, ekip ruhunu kavramış, etik davranışlar ve sosyal sorumluluk konularında farkındalığa sahip, yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini kavramış, çağdaş yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak strateji oluşturma, yönetme ve işletmenin çeşitli alanlarında performans arttırma becerisine sahip, yaratıcı çözümler geliştirme ve çözümleri uygulamak için etkin stratejiler oluşturma becerisi olan işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İşletme Bölümü, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, özel sektör kuruluşları ve onların üst düzey örgütleri – Ticaret ve Sanayi Odaları, İşveren Örgütleri vb- şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile ileri seviye akademik çalışmalarına (yüksek lisans, doktora) devam etmek isteyen öğrencilerine, akademik araştırmalar için gerekli bilimsel düşünme sağlayacak eğitimi en iyi şekilde vermeye çalışmaktadır.

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Bankalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere özel sektör kuruluşları. Bunların yanı sıra, SPK, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki uzmanlık ve müfettişlikler. Ayrıca bu programdan mezun olanlar aldıkları eğitimin kazandırdığı yeterlilikler ile girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2021 07:23]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-May-2024 13:42]

İçerik Görüntüleme : [3.784]