Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017 / 2

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 36  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2017

e-ISSN: 1301-3386

 

Editörden / Editor's Note ................................................................................................................................................................................................vii

İçindekiler / Contents .......................................................................................................................................................................................................ix

Village-City Markets in Turkey: A New Approach in Rural Development 

Erkan AKTAŞ, İlkay YILMAZ ..............................................................................................................................................................................................1

Üstel Dağılım İçin Rassal Değişkenlik Üretimi ve VBA Uygulaması 

Elif ÇELİK, H. Kemal SEZEN ...........................................................................................................................................................................................23

Türkiye Ekonomisinde Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Uygulama 

Ömer EMİRKADI .............................................................................................................................................................................................................39

Olimpiyat Oyunlarının Ev Sahibi Kent Üzerindeki Etkileri 

Suna ERSAVAŞ KAVANOZ .............................................................................................................................................................................................57

Kıbrıs’ta Azınlıklar; Ermeniler, Maruniler ve Gurbetler 

Ulvi KESER, Muharrem ÖZDEMİR ..................................................................................................................................................................................75

Hıristiyanlaştırılmış Tatarlar: Kreşinler 

Aliya SHARAFULLİNA, Ahmet GÜÇ ..............................................................................................................................................................................109

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları / Author Guide and Writing Standarts...................................................................................................................141

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA