Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2015 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 34  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2015

 

İçindekiler / Contents ...................................................................................................................................................................................................................................vi

Recent Remarkable Developments in the World Wide and Contradictions in Statistics Education in Turkey 

Selim TÜZÜNTÜRK, Necmi GÜRSAKAL ........................................................................................................................................................................................................1

C# Programlama Dilinde Geliştirilen Program ile Rasgeleliğin Sınanması 

Arzu EREN ŞENARAS, Şahin İNANÇ, Hayrettin Kemal SEZEN ...................................................................................................................................................................27

Türkiye-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlişkileri: Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Bağlamında Petrol İlişkisine Dayalı Bir Analiz 

Mehmet DALAR ..............................................................................................................................................................................................................................................47

Demokrasi, Hesap Verme Sorumluluğu ve Hükümet Modelleri 

Ahmet TANER .................................................................................................................................................................................................................................................71

Effects of Economic Indicators On Employment Phenomena 

M. Kenan TERZİOĞLU, Yasemin KOLDERE AKIN, Aslı DOĞANGÜN ..........................................................................................................................................................93

The Recognition of the Research and Development (R & D) Expenditures and Grant Supports Under The Corporate Tax Law and
No. 5746 Research and Development Law
 

Fehmi Ali ILDIR ..............................................................................................................................................................................................................................................117

Marka İmajı ile Marka Sadakati Arasındaki İlişkide Marka Güveninin Aracılık Rolü 

Yalçın ERDOĞAN, Selin KÜÇÜKKANCABAŞ ESEN ....................................................................................................................................................................................135

İşyerinde Tacizin Pembe Hali: Kadınların Kadınlara Uyguladığı Mobbing 

Umut Can ÖZTÜRK, Ezgi CEVHER ...............................................................................................................................................................................................................151

Geç Endüstrileşme Sürecinde Devletin Rolü: Rusya Örneği 

Ayda POLAT, Cem Okan TUNCEL .................................................................................................................................................................................................................175

Bir Toptan Gıda İşletmesinde Bütünleşik Shannon Entropi-Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Nakliye Firması Seçimi 

Süleyman ÇAKIR ............................................................................................................................................................................................................................................199

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi 

Nurgün TOPALLI .............................................................................................................................................................................................................................................217

Varyans Bileşenlerinin Negatif Kestirilme Olasılıkları İçin Bir Simülasyon Araştırması 

Serdar KURT, Ahmet KAYA .............................................................................................................................................................................................................................235 

Yayın Koşulları / Publication Standards ......................................................................................................................................................................................................243

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA