Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2011 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 30  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2011

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dış Ticaret Bilançosu: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Güven DELİCE, Yunus Emre BİROL .................................................................................................................................................................................................................1

Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Levent KÖSEKAHYAOĞLU, Gökhan ÖZDAMAR ...........................................................................................................................................................................................29

Çevreyi Korumanın Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Maliyetleri ve Çevresel Kalite-Ekonomik Güç İkilemi

Recep ULUCAK ..............................................................................................................................................................................................................................................51

Gelir ve Co2 Emisyonu İlişkisi: Panel Birim Kök ve Eşbütünleşme Testi

Serkan ÇINAR ................................................................................................................................................................................................................................................71

Girişimci Üniversite Modeli ve Türkiye

Yunus Emer ÖZER .........................................................................................................................................................................................................................................85

Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik

Oğuzhan TÜRKOĞLU ..................................................................................................................................................................................................................................101

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Uygulanması

İsmail BEKÇİ, Nurcan NEGİZ .......................................................................................................................................................................................................................119

An Approach to Measuring Brand Loyalty in the Turkish Automotive Sector

Mine ŞENEL .................................................................................................................................................................................................................................................137

Kobi’lerde Süreç Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi: Sakarya İli I.Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Aydın YILMAZER, Hatice SARIALTIN .........................................................................................................................................................................................................155

Transition From Education To First Real Job In Turkey: An Empirical Research on the Uludag University Econometrics Department Graduates

Selim TÜZÜNTÜRK, Aysu SERDAR ...........................................................................................................................................................................................................187

Yayın Koşulları / Publication Standards ..................................................................................................................................................................................................209

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA