Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2008 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 27  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2008

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

2007 Yaşam Memnuniyeti Anketinin İstatistiksel Yöntemler İle Analizi

Sevda GÜRSAKAL, K. Burcu ÖNGEN ...............................................................................................................................................................................................................1

Yalın Üretim Uygulayan İşletmeler İçin Yalın Muhasebe

Halis ERTÜRK, Funda ÖZÇELİK ......................................................................................................................................................................................................................15

Batı Avrupa Bilimine Ontolojik Temelleri ve Avrupamerkezci İdeolojik İçerimleri Ekseninde Heideggeryen Bir Yaklaşım

İdris DEMİREL ...................................................................................................................................................................................................................................................47

Yoksulluğa Bir Yaklaşım Biçimi: Kapasite Yaklaşımı

Neslihan SAM ....................................................................................................................................................................................................................................................59

Erdem Etiği ve Politika

Derda KÜÇÜKALP .............................................................................................................................................................................................................................................71

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları ........................................................................................................................................................................................................84

 

 

 

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA