Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2006 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 25  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2006

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Montaj Tipi Süreçlerde Üretimin Ençoklanmasına İlişkin Bir Tamsayılı Doğrusal Programlama Uygulaması

Hayrettin Kemal SEZEN ....................................................................................................................................................................................................................................1

Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Yolcu Tercihlerinin Analizi: Erzurum İçin Bir Uygulama

Hüseyin ÖZER, Ergün AKTÜRK, Bahri ULAŞ .................................................................................................................................................................................................27

Üç Boyutlu Çapraz Tablolarda Logaritmik Doğrusal Analiz: Çocuk İşgücü Değişkenleri Arasındaki Etkileşimler

Serpil BÜLBÜL .................................................................................................................................................................................................................................................41

Türk Firmalarının Halka Arz Oranları İle Performansları Arasındaki İlişkinin Vekâlet Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi:
İmkb’de Hisse Senetleri İşlem Gören 128 Firma Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Değer ALPER, Ümit Can GÜVENÇER ............................................................................................................................................................................................................71

Doğrudan Yurtdışı Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi ve Türkiye: Bir Literatür İncelemesi

Harun KAYA .....................................................................................................................................................................................................................................................85

Türkler’de Egemenlik Anlayışı ve Yöneten-Yönetilen İlişkisi (Osmanlı Dönemi’ne Kadar)

Gürbüz ÖZDEMİR ..........................................................................................................................................................................................................................................103

Dünya Ticaret Örgütü: Bağlantı Sorunu Açısından Bir Dönüşümün Analizi

Mehmet DALAR .............................................................................................................................................................................................................................................125

İşletmelerde Strateji Kavramının Gelişimine Tarihsel Perspektifle Bir Bakış ve 21. Yüzyılın Strateji Yaklaşımı: Stratejik Düşünce

A. Haluk PINAR .............................................................................................................................................................................................................................................159

Fear Politics and Australia’s Asylum Policies

Alperhan BABACAN ......................................................................................................................................................................................................................................173

Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Değerlendirme Sürecine Yansımaları ve Sadakat Üzerindeki Etkisi: Havayolu Endüstrisinden Bulgular

Sima NART ...................................................................................................................................................................................................................................................185

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları ...................................................................................................................................................................................................217

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA