Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin Cilt: 37 Sayı: 1'i yayımlandı !

T.C.

Uludağ Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uludağ Journal of Economy and Society

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 37  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2018

e-ISSN: 1301-3386

 

Editörden ...........................................................................................................................................................................................................................vii

İçindekiler ...........................................................................................................................................................................................................................ix

Turizmde Destinasyon Hayranlığı Modelinin Uygulanması: Uludağ Destinasyonu Örneği 

Ahmet Akif KARADAMAR, Onur ÖZTÜRK, Çağatan TAŞKIN..............................................................................................................................................1

Mobil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Öncüllerinin Etkisinin PLS-Sem ile Araştırılması 

Çağatan TAŞKIN, Tümay GÜLERHOCAOĞLU...................................................................................................................................................................29

Emek Üzerinden Alınan Bireysel Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Katkıları: Türkiye Analizi 

Filiz GİRAY...........................................................................................................................................................................................................................53

Hollanda Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanının Yurtdışı Gezisi veya Ziyaretine Müdahalesinin
Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
 

Kamuran REÇBER ..............................................................................................................................................................................................................81

1914-1922 Döneminde Rusların Trans-Kafkasya Politikasının Analizi 

Murat JANE .........................................................................................................................................................................................................................95

Türkiye'de Umut ve Mutluluk Düzeyi Oranlarının Mekansal Analizi 

Neşe ARAL, Ayşe OĞUZLAR ............................................................................................................................................................................................121

Hanlıklardan Cumhuriyete Doğru Azerbaycan'ın Kısa Tarihi (1747-1920) 

Nilüfer MUTLU ...................................................................................................................................................................................................................147

Çalışma Mutluluğu: Kavram ve Kapsam 

Nuray TURAN ....................................................................................................................................................................................................................169

Yeni Muhafazakar Yaklaşımın Körfez Krizleri Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi 

Onur GÜREL ......................................................................................................................................................................................................................213

İngiliz Okulu ve Uluslararası Toplum Teorisi Bağlamında Uluslararası İlişkilerin Analizi 

Seçkin ARPALIER ..............................................................................................................................................................................................................243

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları ......................................................................................................................................................................................263

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA