Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin Cilt: 36 Sayı: 1'i yayımlandı !

T.C.

Uludağ Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uludağ Journal of Economy and Society

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 36  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2017

e-ISSN: 1301-3386

Editörden ..........................................................................................................................................................................................................................vi

İçindekiler ........................................................................................................................................................................................................................viii

Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: İnsan Kaynakları Birimleri ve Yöneticilerinin Değişen Rolü Üzerine Bir Araştırma ..............1

Adem UĞUR, Dilek KÖSEOĞLU

İslamcılık Tartışmaları Ekseninde Said Halim Paşa ve Görüşleri .................................................................................................................................31

Alperen ÖZYÜREK

Investigation the Status of Corporate Academies in Turkey .........................................................................................................................................52

B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Gündüz GÜLDAMLASI

Toplum için Yöneylem Araştırması: Eğitimin Yönetiminde Sistem Yaklaşımı Uygulaması ........................................................................................71

Ecem ÖZKAN, H. Kemal SEZEN

Güvenlik Perspektifinden Ekonomiye Bakış: Ekonomik Güvenliğin Ulus Devlete Etkilerinin Analizi .......................................................................93

Kenan TURGUTOĞLU

Bankacılık Sektöründe Risk Odaklı Kamu Denetimi: Azerbaycan Uygulaması ...........................................................................................................133

Shahriyar MUKHTAROV, Zamig MAMMADOV, Elvin MAMMADOV, Bahadır BAYSAL

Belediyelerin Finansmanında İller Bankası A.Ş.’nin Rolünün ve Belediye Yöneticilerinin Banka Hizmet Memnuniyetinin Değerlendirilmesi .....166

Uğur BOLAÇ, Erdal EROĞLU

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları ........................................................................................................................................................................................197

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA