ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1- Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Öznur ERBAY DALLI

2- Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Hava GÖKDERE ÇİNAR

3- Üye: Dr. Öğr. Üyesi Nevin UTKUALP

4- Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILMAZ

5- Üye: Öğr. Gör. Dr. Aylin PALLOŞ

6- Raportör Üye: Öğr. Gör. Dr. Eda ÜNAL

7- Üye: Öğr. Gör. Kübra Bağcı DERİNPINAR

8- Üye: Arş. Gör. Muhammed GÜLTAŞ

9- Üye: Öğrenci Faruk ERKUL

→ Ölçme ve Değerlendirme Rehberi

→ Komisyon Çalışma Esasları

→ Soru Hazırlama ve Değerlendirme Süreci İş Akışı

→ Çoktan Seçmeli Sınav Kontrol Listesi Formu

Açık Uçlu Sınav Kontrol Listesi

→ Sınav Soruları Belirtke Tablosu Formu 

→ Sınav Soruları Analiz Bildirim Formu  

Sınav Öncesi, Sırası ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 → Sınav Sırasında Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar

 → Komisyona Teslim Edilmesi Gereken Evrakları

 

 → Alan Dışı Dersler İçin-Sınav Öncesi, Sırası ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 

→ Alan Dışı Dersler İçin-Soru Hazırlama ve Değerlendirme Süreci İş Akışı

→ Alan Dışı Dersler İçin-Komisyona Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [30-Mar-2022 13:08]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-May-2024 10:47]

İçerik Görüntüleme : [1.696]