Misyon-Vizyon

MİSYON

Toplumun sağlığını koruma ve iyileştirme hedefine yönelik, holistik ve hümanistik yaklaşımla bakım veren, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, mesleki performansları nedeniyle tercih edilen yenilikçi ve liderlik vasfına sahip hemşireler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Ulusal ve Uluslararası standartlarda hemşirelik eğitimi, uygulama ve araştırmaları ile fark yaratan, değişime ve gelişime açık, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.

 

PROGRAM AMAÇLARI

1. Mezunlarımız kamu veya özel sağlık kurumlarında, fabrikalarda, okullarda hemşire olarak istihdam edilir.

2. Mezunlarımız mesleki rol ve sorumluluklarını gerçekleştirirken ilgili mevzuat ve mesleki değer ve etik ilkeleri dikkate alır.

3. Mezunlarımız hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak bütüncül bir yaklaşımla bireye özgü olarak gerçekleştirir ve sağlıklı/hasta birey ve ailesi, diğer sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişimi sürdürür.

4. Mezunlarımız yaşam boyu öğrenmeyi, yeniliklere açık ve akademik gelişmeleri  takip ederek alana ilişkin araştırmalarda sorumluluk alır ve kariyer gelişimlerini sürdürür.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceri kazandırır.

2. Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşarak, bu bilginin mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda kullanılmasını sağlar.

3. Hemşirelik bakımının, kanıta dayalı olarak bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda uygulamasını sağlar.

4. Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisini kazandırır.

5. Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kazandırır.

6. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimin sürdürmesini kazandırır.

7. Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulama ve araştırmalarında kullanılmasını destekler.

8. Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirmesini sağlar.

9. Yabancı dil kullanarak mesleki bilgi ve gelişmelerin izlenmesini destekler.

10. Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alınmasını destekler.

11. Toplumsal sorumluluk bilincini kazanmasını sağlar.

12. Birey/aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi verir.

13. Hemşirelik uygulama ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapılmasını destekler.

14. Kalite yönetimi ve süreçlerine ilişkin farkındalığı artırmak ve katılımı destekler.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [09-May-2021 10:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [17-Haz-2022 13:49]

İçerik Görüntüleme : [3.171]