Hakkımızda

             

Bursa Uludağ Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü Hakkında

 

Hemşirelik, sağlığı korumak, sürdürmek, geliştirmek ve sağlığın bozulduğu durumlarda iyileştirme amacına yönelik teorik ve uygulamanın bütünleştirildiği, geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran, hastayı ve ailesini bütüncül bir yaklaşımla ele alan, bireye, aileye ve topluma sağlık hizmeti sunan uygulamalı bir sağlık disiplinidir.  Hemşirelik, bireyin, fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve kültürel yönleri ile ilgilenen sağlık bilim ve sanattan oluşan bir meslektir.  Hemşireler, sağlık alanında yaptıkları bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunan, etik ilke ve yasal düzenlemeler çerçevesinde mesleğini icra eden, ülkenin sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde rol alan meslek üyeleridir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, 1996 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Yüksekokulu bünyesinde lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra,  03.08.2016 gün ve 8969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu kapatılması sonucu kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine alınmıştır. Bu bölümde, mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Programın ilk üç yılında temel tıp bilimleri, hemşirelik alanına özgü teorik ve uygulama dersleri verilmektedir.  Öğrencilerimizin daha önceki yıllarda edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarını sağlamak, teori ve uygulamayı bütünleştirmek, onları mezuniyet sonrasındaki mesleki yaşantılarına hazırlamak amacıyla son yılda intörnlük uygulaması yapılmaktadır. Eğitim programı, klasik eğitim modeli ile yürütülmektedir. Hemşirelik Esasları laboratuvar uygulamalarında, teorik olarak anlatılan bilginin, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğrenme alanlarıyla uyumlu aktif öğrenme yöntemleri ile pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Özellikle uygulamalı derslerin öğrencinin dersin öğrenme hedeflerine uygun ortamlarda yapılan uygulamalarında aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrenme desteklenmektedir. 

Üniversitemizde ve Hemşirelik Bölümümüzde Bologna süreci ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanarak, mezunlarımıza uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan İngilizce diploma eki de verilmektedir. Öğrencilerimize, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının yanı sıra çift anadal ve yandal programlarından yaralanma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan Hemşirelik Yüksek Lisans ve Hemşirelik Doktora programları mevcuttur.

Fakültemiz, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, edindikleri bilgileri eğitim öğretim süreçlerine aktaran, sürekli kendini geliştiren, eğitim-öğretim süreçleri konusunda tecrübeli öğretim elemanı kadrosuna ve bu kadronun eğitim öğretim süreçlerini etkin şekilde sürdürmesine katkıda bulunan idari kadroya sahiptir. Fakültemiz Hemşirelik Bölümü sürekli geliştirilen standartlar doğrultusunda lisans hemşirelik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi için Ocak-2022’de HEPDAK’a ( Hemşirelik Eğitm Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)  başvuruda bulunmuştur ve bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürmektedir. Fakültemiz Hemşirelik Programı,  eğitim-öğretim sürecinin sonunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan Atatürk İlke ve İnkılaplarına saygılı, çevresine önderlik yapabilecek, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, profesyonel düzeyde hemşirelik bakımı veren,  bilimsel araştırmalar yapan hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

                                                                                          Prof. Dr. Neriman Akansel

 Hemşirelik Bölüm Başkanı

Tanıtım Broşürü -1

Tanıtım Broşürü -2

Tanıtım Slaytı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [09-May-2021 10:49]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Tem-2022 11:53]

İçerik Görüntüleme : [2.173]