KAYGI DERGİSİ ÖZEL SAYI DUYURUSU

KAYGI DERGİSİ ÖZEL SAYI DUYURUSU

2024 yılı, Konigsbergli büyük filozof Immanuel Kant'ın doğumunun 300. Yıldönümü. Felsefe alanında Kant’la hesaplaşmamış filozof, okul  ve  akım bulmak zordur.  Modern felsefenin olduğu kadar post modern başlığıyla yapılan çalışmaların da merkezinde olan filozofun  onuruna Kant Özel Sayısı yayımlamanın gerekliliğini hissediyoruz. Kant’ın varlıktan zihnin doğasına, bilginin imkânı ve sınırlarından, ahlaki eyleme yön veren ilkelere ve politik alana ilişkin derinlikli kavrayışı, çağımız felsefesinin merkezi tartışma alanlarını aydınlatmaya ve beslemeye de devam etmektedir. Düşüncelerinin günümüzde hüküm süren entelektüel  paradigmaya derinlemesine nüfuz etmiş olması, Kant’ın felsefesini çağının ötesine taşıyarak ona evrensel bir karakter kazandırmaktadır. 
Çağımızda sanayi , yüksek teknoloji, genetik çalışmalar, zihin  ve yapay zekaya ilişkin düşünsel yelpazeyi ve bunlarla uyumlanan yeni dünya düzeninde insan, kişi, yurttaş, ben, öteki, dünya ve evreni anlamak ve anlamlandırmak için felsefi düşünmeye, bununla ilgili  doğru bilgi ve değerlendirmelere, her zaman olduğu gibi, bugün de ihtiyaç vardır. Tam da bu noktada Kant, hem bilgi hem etik hem de sonradan keşfedilen politika felsefesiyle adeta çağdaş bir filozof olarak okunmaya imkân verir.  Kendi döneminin bütün gelişmelerini yakından takip eden Kant’ın felsefesinin bütün bu yeni olgular karşısında yeniden değerlendirilmesi Kant düşüncesinin ruhuna son derece uygun olacaktır.  Değerli araştırmacılardan, Kant felsefesi üzerine 300 yıl boyunca yapılmış incelemeleri de göz önüne alarak, çağdaş dünyanın problemlerini,  Kantçı ya da Kant'la hesaplaşan perspektiflerden ele alan makaleler gönderilmesini bekliyor, onun düşüncelerinin hala ne denli canlı ve ilham verici olduğunu bir kez daha hatırlamayı umuyoruz. 
Özel Sayı Editörü: Prof. Dr. Işık EREN
Özel Sayı Editör Yardımcıları: 
Arş. Gör. Dr. Irmak GÜNGÖR
Arş. Gör. Saygın GÜNENÇ
Dr. Zeynep BERKE


Not:  Dergimizin özel sayısı için makale kabulü Dergipark üzerinden 1 Nisan 2024 tarihinde başlayacak  ve 1 Temmuz saat 17.00’de sona erecektir. Özel sayımız 2024 Ekim ayında yayınlanacaktır. 
Makaleler Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinden birinde yazılabilir.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [17-Şub-2024 15:30]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [17-Şub-2024 15:30]

Duyuru Görüntüleme : [408]