Doktora Programı

 

Doktora Programı´nın içeriği, felsefenin tarihsel sürecinin bütününün göz önünde bulundurulmasına karşın, genel olarak -problem odaklı- bir yaklaşım temelinde belirlenmiştir. Öte yandan, hem Yüksek Lisans hem de Doktora Programı, felsefe tarihinin tüm dönemleriyle ilgili kimi derslere yer veriyor olsa da, daha ağırlıklı olarak,Anglo-Sakson/Amerikan coğrafyadaki analitik felsefe geleneğinin yanı sıra Kıta
felsefesini de kuşatan modern felsefe ile çağdaş felsefeye ilişkin dersleri içermektedir. Öğrencilerin çeşitlilik gösteren kendi ilgi alanlarında derinleşebilmelerini olanaklı kılmak içinse, her iki programda da seçmeli derslere ağırlık verilmektedir.

Doktora için Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Her yarıyıl tüm zorunlu derslerin yanı sıra toplam dört seçmeli ders almak gerekir. Öğrenci isterse bunlardan birini alan dışı seçmeli ders olarak alabilir. Alan dışı seçmeli ders enstitünün açtığı seçmeli derslerden veya diğer ana bilim dalı derslerinden bölüm seçmeli derslerine denk AKTS’ye sahip dersler arasından seçilir. Alan dışı seçmeli ders alınması halinde enstitüye bildirilmesi gerekir.

Doktora Programı'na başvuru koşulları ve diğer bilgiler için, Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [02-Mar-2021 12:45]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Eki-2022 22:00]

İçerik Görüntüleme : [3.288]