Uludağ Politik Felsefe Kolokyumu Tanıtım

Uludağ Politik Felsefe Kolokyumu fikri, Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Wroclaw Üniversitesi Felsefe Enstitüsü’nün işbirliğinin ürünü olan iki konferans dizisi projesine ("Uluslararası Felsefe Kongresi" - 2010'dan beri ve "Exclusive Citizenship"- 2013'ten beri) ilave olarak doğdu. Proje kapsamındaki konferanslar, işbirliği içindeki her iki kurum tarafından ayrı ayrı ya da ortak olarak gerçekleştirilmiştir. Kolokyum, her iki kurumdan akademisyenlerin daha spesifik araştırma konularını ve ilgi alanlarını mantık ve metafizikten etik ve pratik/uygulamalı felsefeye uzanan felsefe disiplinlerine yönelik genel bir araştırma ve eğitim perspektifi içinde bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kolokyuma ilham veren bir diğer önemli faktör ise, modern dünyanın (sosyal ve beşeri bilimler dünyasının yanı sıra felsefe dünyasının da) “Batı” ve “Doğu” şeklinde bölünme mantığını tamamlayacak şekilde Kuzey-Güney “coğrafi ekseni”nde yer alan ülkelerden gelen akademik ve akademik olmayan çevrelerin temsilcileri için gelecekte potansiyel olarak daha formel ve resmi bir çerçeveye, aynı zamanda kurumsal ve örgütsel temellere sahip olacak bir buluşma platformu yaratma girişimidir.

Uludağ Politik Felsefe Kolokyumu kapsamında yılda üç ya da dört kez konferanslar ve toplantılar (seminerler, çalıştaylar, tartışma grupları) düzenlenecektir. Türkiye ve Polonya'nın yanı sıra, geniş ölçüde anlaşılan Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerden ve ayrıca tüm dünyadaki diğer merkezlerden konuklar davet edilecektir. Davetli konuşmacılar, bu girişimin yukarıda belirtilen genel varsayımlarına ve ayrıca bazı oturumların veya bir dizi toplantının yapılacağı (ve önceden duyurulacağı) daha spesifik meselelere ve tematik konulara göre belirlenecektir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [24-Eki-2022 08:49]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-Eki-2022 11:28]

İçerik Görüntüleme : [807]