Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Anabilim Dalı Hakkında

Öğretim Dili:         İngilizce & Türkçe

Öğretim Süresi      :1+4 Yıl

Hazırlık Programı :Var (İngilizce)

Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı olarak, Görükle Kampusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin İngilizce Öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde yer almıştır. 1998 yılına kadar lisans programını sürdüren Anabilim dalında 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan program uygulanmaktadır. 1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı uygulanmaya başlamıştır.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının temel amacı, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere İngilizce dersi verecek eğitimcilerin yetiştirilmesidir. İkinci öğretim de mevcuttur. Mezunlar, özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni, ihracat-ithalat yapan işletmelerde, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medyada ve diğer ticari kuruluşlarda çalışabilirler.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının vizyonu, bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli İngilizce öğretmenleri  yetiştirmenin yanı sıra eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Anabilim dalı olmaktır.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının misyonu,· Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin öğretmenler yetiştirmek.

İngiliz dil eğitimi ve öğretmenliği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmak. Toplumun gereksinim duyduğu konularda kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, kurumların ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemek. Bilimsel ve kültürel değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek.

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları,

·            Özel ve resmi ilk ve ortaöğretim kurumlarında

·            İhracat-ithalat yapan işletmelerde

·            Tercüme bürolarında

·            Turizm işletmelerinde

·            Medyada ve diğer ticari kuruluşlarda

Her yıl yaklaşık 180 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.  İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim dalımızda 4 doçent, 5 yardımcı doçent, 13 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi, 1 yabancı uyruklu öğretim görevlisi ve 3 okutman olarak toplam 30 öğretim elemanı bulunmaktadır. Anabilim dalımızda ELT (İngiliz Dili Öğretimi) alanında yüksek lisans programı 1988 yılında bir kez açılmış ve 1998 yılından 2011 yılına kadar sürekli olarak devam etmiştir. Programımız 2014-2015 akademik yılından itibaren tekrar yeni öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 

 

DERSLER

Akademik Personel

Yabancı Diller Bölüm Başkanı  Prof.Dr. Ayla GÖKMEN

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Zübeyde SİNEM GENÇ 

Prof.Dr. Ayşegül Amanda YEŞİLBURSA 

Doç.Dr. İlknur Savaşkan

Doç.Dr. Esim Gürsoy

Dr.Öğr.Üyesi Derya YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi İsmet ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem KARATEPE

Dr.Öğr.Üyesi Figun DİNÇER

Dr.Öğr.Üyesi Pınar SALI

Dr.Öğr.Üyesi Levent UZUN

Öğr.Gör.Dr. Ebru ŞENYİĞİT

Öğr.Gör.Dr. Ayşe Gül GÜLTEN ZINGIR

Öğr.Gör.Dr. Erkan YILMAZ

Öğr.Gör.Dr. Işıl YALÇIN

Öğr.Gör. Mehzudil Tuğba YILDIZ EKİN

Öğr.Gör. Şadıman BAYRAMOĞLU

Öğr.Gör.Dr. Şule ÇELİK KORKMAZ

Öğr.Gör. Ufuk ÖZEN

Öğr.Gör.Dr. Uğur Recep ÇETİNAVCI

Arş.Gör. Ebru ATAK DAMAR

Araş.Gör. Umut Muharrem SALİHOĞLU

Arş.Gör. Kevser Banu ÇETİN

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr