Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, öğrencilere genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği alanında bilgi ve beceri eğitimi veren dört yıllık bir lisans programıdır. Programda, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen ilköğretim okullarında 6.yarıyılda Okul Deneyimi ve 7.8.yarıyılda Öğretmenlik Uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Programın Amacı
Sınıf Öğretmenliği alanında eğitim ve öğretim yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış çağdaş öğretmenler yetiştirmektir.

Programın Görevi
Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi
Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Donanım ve Mekân Olanakları
Öğretim ve eğitim etkinlikleri, donanımlı derslik, laboratuvar ve işliklerde sürdürülmektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları
Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında öğretmen veya yönetici olarak görev yapabilmektedir.

DERSLER

Sunulan Programlar

Temelleri, 1982 yılında kurulmuş olan Eğitim Yüksek Okulu'na kadar uzanan Bölümümüz; Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi olmak üzere 5 anabilim dalından oluşmakta ve tüm programlarda toplam 1450 Lisans ve 33 Lisans Üstü öğrencisine 40 Öğretim Elemanı ile eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

Akademik Personel

Prof.Dr. Asude BİLGİN (A.B.D Başkanı)

Prof.Dr. Aynur OKSAL

Doç.Dr. Hülya KARTAL

Doç.Dr. Mızrap BULUNUZ

Doç.Dr. Dilek SEZGİN MEMNUN

Yrd.Doç.Dr. Yeliz YAZGAN

Yrd.Doç.Dr. Ömür SADİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Gönül ONUR SEZER

Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKILLI 

Öğr.Gör.Dr. Şehnaz SUNGURTEKİN

Öğr.Gör. Tayyar Erdem GEDİKLİ

Öğr.Gör. Turgay SABUNCUOĞLU

Öğr.Gör. Uğur AVCI

Okt. Tülin ÇİÇEK

Arş.Gör.Ömer Faruk TAVŞANLI

Arş.Gör. Mehmet SOYUÇOK

Arş.Gör. Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN
 

 

 

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr