Program Yeterlilikleri
  1. Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar
  2. Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
  3. Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır
  4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
  5. Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
  6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir
  7. Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır
  8. Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
  9. Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
  10. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Ara-2021 20:17]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [17-Eki-2022 13:10]

İçerik Görüntüleme : [1.542]