Tanıtım

2013-2014 Akademik yılında KRİMİNALİSTİK Anabilim Dalı adı ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ile başlamıştır. Bu programın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, adli incelemeler sırasında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip Kriminalistik uzmanları yetiştirerek bilim ve teknolojiden adalet hizmetlerinde daha etkin yararlanılmasını sağlamaktır.

Program; 06/07/2022 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, söz konusu anabilim dalı ve programın disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı ile bu ana bilim dalına bağlı disiplinlerarası Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Program Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak devam etmektedir. 

2022-2023 Bahar döneminde Doktora Programına öğrenci kabulüne başlamıştır. 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Haz-2020 13:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Şub-2023 12:52]

İçerik Görüntüleme : [2.411]