Tamamlanan Tezler

Rukiye YILMAZ (2022). Baldıran otu (Conium maculatum L.) zehirlenmelerinin incelenmesi. (Y.Lisans Tezi). (Danışman: Prof. Dr. Sevcan ÇELENK)

[https://acikerisim.uludag.edu.tr/handle/11452/29181 adresinden erişildi.]

 

Osman ÇİĞİLİ (2022). Numune alma yöntemi geliştirilerek, inorganik atış artıklarının (antimon) elektrotermal atomik absorbsiyon spektrometresi ile nicel analizi ve yöntem verimliliği. (Y.Lisans Tezi). (Danışman: Prof. Dr. Ali KARA)

[https://acikerisim.uludag.edu.tr/handle/11452/29137 adresinden erişildi.]

 

Ercan ALTINSOY (2022). Doğal ve sentetik uyuşturucu maddeler, suça sürüklenen çocuklar ve çocuk suçlarının kriminal açıdan modellemesinin yapılması. (Y.Lisans Tezi). (Danışman: Prof. Dr. Ali KARA)

[http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/handle/11452/28934 adresinden erişildi]

 

Hatice Seçil SELİMOĞLU (2022). Sentetik kannabinoidlerin gaz kromatografisi-kütle spektrometresi cihazı (GC-MS) ile tayin edilmesi. (Y.Lisans Tezi). (Danışman: Prof. Dr. Ali KARA)

[http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/handle/11452/29011 adresinden erişildi]

 

Kaynar, H. N. (2021). Araç Hava Filtrelerinden İzole Edilen Polenlerin Adli Vakalarda Delil Olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması. (Y.Lisans Tezi). (Danışman: Prof. Dr. Sevcan ÇELENK)

[http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/handle/11452/22719 adresinden erişildi.]

 

Bekir ÇİLER (2021). Farklı Koşullarda Bekletilmiş Tükenmez Kalem Yazılarında İnce Tabaka Kromatografisi İle Zamanın Etkisinin İncelenmesi.  (YLS Tezi) (Danışman: Doç. Dr. Nevin Arıkan Ölmez)

[http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/handle/11452/22717  adresinden erişildi.]

 

Ceray BOZKURT (2020). Bazı linum (Keten) türlerinin anatomik özelliklerinin adli olayların çözümünde kullanılabilirliği. (YLS Tezi) (Danışman: Doç. Dr. Özer YILMAZ)

[http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/handle/11452/11751 adresinden erişildi.]

 

 

Ezgi Ecem ERDOĞAN (2019). Bursa ili Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesine ait kriminal entomofaunanın belirlenmesi. (YLS Tezi) (Danışmanlar: Prof. Dr. Nilüfer ÇİNKILIÇ, Prof. Dr. İsmail Alper SUSURLUK)

[http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/handle/11452/11723 adresinden erişildi.]

 

Emine Gonca PEKEL (2018). Sıçanlarda tolüen toksisitesinin glutatyon peroksidaz, katalaz ve süperoksit dismutaz aktiviteleri üzerine etkisinin post-mortem araştırılması. (Danışman: Dr. Öğr. Üy. Egemen DERE)

[https://tarama.uludag.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=190658&query_desc=kw%2 Cwrdl%3A%20kriminalistik adresinden erişildi.] 

 

Bahadır KARADUMAN (2017). Taramalı elektron mikroskobu ile kriminolojik saç analizi. (YLS Tezi) (Danışman: Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK) [https://tarama.uludag.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=182312&query_desc=kw%2 Cwrdl%3A%20kriminalistik adresinden erişildi.]

 

Erman KARABEY (2017). Hırsızlık olaylarında gözeneksiz yüzeylerde tespit edilen parmak izlerinin ortam koşullarına göre değerlendirilmesi. (YLS Tezi) (Danışman: Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ)

[https://tarama.uludag.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=180057&query_desc=kw% 2Cwrdl%3A%20kriminalistik adresinden erişildi.]

 

Ergün KARAOĞLU (2016). İdrarda UR-144 ve metabolitlerinin LC-MS/MS ile tayinleri. (YLS Tezi) (Danışman: Prof. Dr. Belgin İZGİ)

[https://tarama.uludag.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270714&query_desc=kw%2C wrdl%3A%20kriminalistik adresinden erişildi.]

 

 

Melika BEKTAŞ HORTOĞLU (2016). Suç mahallerinde kan varlığının tespitinde kullanılan bir kemilüminesant bileşik olan luminol'un in-vitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması. (YLS Tezi) (Danışman: Prof. Dr. Tolga ÇAVAŞ)

[https://tarama.uludag.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303303&query_desc=kw%2 Cwrdl%3A%20kriminalistik adresinden erişildi.]

 

Mehmet ULAŞ (2015). Mermi kovanlarının dip tablalarında oksidasyon sonucu oluşan korozyonun kimyasal yöntemlerle giderilmesi. (YLS Tezi) (Danışman: Prof. Dr. Cevdet DEMİR)

[https://tarama.uludag.edu.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28478&query_desc=kw%2 Cwrdl%3A%20kriminalistik adresinden erişildi]

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Ara-2021 19:55]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Ara-2022 12:48]

İçerik Görüntüleme : [1.705]