Gıda Teknolojisi Programı

       Gıda sanayindeki üretimi ve verimliliği artırabilmek için bilinçli üretici ile onlara yol gösterecek yetişmiş ara elemanlara büyük gereksinme duyulmaktadır. Bu programın amacı, gıda endüstrisinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Gıda Teknolojisi Programı mezunları, gıda hammaddeleri, gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olup, bu bilgi birikimi ile gıda sanayinde üretim ve kalite kontrol laboratuarlarında "Gıda Teknikeri? olarak ve mevzuatın verdiği yetkiyle de "Sorumlu Yönetici" olarak görev yapabilmektedirler. Gıda Teknikeri, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye sahip bir ara teknik elemandır. Tekniker, yönetime karşı sorumlu olup usta ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler.

       Bu açılardan bakıldığında, meslek yüksekokullarının "Gıda Teknolojisi? programına büyük sorumluluk düşmektedir. Bu inanç ve görüş doğrultusunda hazırlanan programlar, büyük bir titizlikle uygulanmaktadır. Program çerçevesinde hammaddeden başlanarak, gıda ürünleri geniş bir yelpazede ele alınmakta ve tüm yönleriyle irdelenmektedir. Öğrenciler; teknolojik verilerin de yardımıyla, günümüz koşullarına uygun şekilde ve en iyi biçimde bilgilendirilmekte ve teorik bilgilerini çevredeki gıda fabrikalarında uygulamaya dökmek suretiyle de becerilerini geliştirerek, deneyim kazanmaktadır. Böylece, mesleğin donanımlarını kazanmış olarak, hayata atılmaya hazır duruma gelmektedir.

       Diğer programlarda olduğu gibi, mezunlarımız dikey geçiş sınavlarına girerek lisans eğitimi veren fakültelere devam edebilme olanağına da sahiptir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [8.102]