Dış Ticaret Programı

İthalat-İhracat programının temel amacı; Türk ekonomisinin can damarı olan dış ticaret alanında donanımlı, konusunda uzman ve deneyimli işgücü ihtiyacını karşılamaktır. Dış ticaret departmanları işletmelerin sürekli gelişen ve gelecek vaat eden birimlerdendir. Bu birimlerde istihdam edilecek elemanların konusunda uzman ve eğitimli olması, işletmelerin dışa açılmalarını kolaylaştırıcı bir faktördür.

Yenişehir İlçesinin ekonomisi tarıma dayalı olduğundan ticareti de tarım ile ilgili olarak gelişmiştir. İlçenin sebze üretiminde birinci ürün olan biberin bulunması ve diğer yaş sebze ve meyve ürünlerinin üretildiği bölgelere yakınlığı sebebiyle her yıl 40-50 kadar yaş sebze ve meyve ihracatı yapan firma faaliyet göstermektedir. Firmalar ilçede paketleme tesisleri de kurarak, ilçeyi yaş meyve ve sebze ihracat merkezi haline getirmeye başlamışlardır. Yenişehir Havaalanının programlı olarak kargo uçak seferlerinin başlamasıyla da Yenişehir' in tarım ürünleri ihracatında bir merkez olması beklenmektedir. Bu bağlamda Bursa'nın da bir sanayi şehri olması ve sanayiinin de İthalat ve İhracata yönelik faaliyetlerinin ağırlıkta olduğunu vurgulamak gerekir.

Ülkemiz, AB ile yaptığı Gümrük Birliği anlaşması ve Birliğe üyelik çabaları çerçevesinde Birlik Yasalarına uyum çalışmaları sonucu yaptığı düzenlemelerle; ürünlerin insan sağlığı ve güvenliğine uygunluğunu sağlayacak çeşitli kurallar getirmiştir. Bu standartlar özellikle AB tarafından dış ticareti yönlendirici bir unsur olarak uygulanmaktadır. AB'ye ihraç edilecek ürünlerde bu standartların varlığının şart koşulması , tarım üreticilerinin de ancak birlik aracılığıyla ihracat yapabilecekleri gibi kurallar; üreticilerin ve ihracatçıların bilinçlenmesi gereğini ve üniversiteyle özellikle de dış ticaret programıyla İşbirliğini gerekli kılmaktadır.

Meslek yüksek okullarının amacı Dış Ticaret departmanlarına vasıflı ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilerin mesleki uygulama yapabilmelerine imkan sağlamak üzere işletmeler ile uygulama protokolleri yapılarak, eğitim altyapısı güçlü, performansı yüksek ve bilgili öğrenciler yetiştirilmesi ve ekonomiye katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Mezun olan öğrenciler ; dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncularının yanında, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B Karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı ünvanı ile çalışabilmektedirler.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [9.018]