Özet Yazım Kuralları

Bildiri Özeti Yazım Kuralları: 

1)Bildiri özetleri MS Word veya MS Word uyumlu bir formatta yazılmalı ve 300 kelimeyi geçmemelidir.

2)Kabul edilen bildiri özetleri, hem Kongre Bildiri Özetleri Kitabında bulunacak hem de kongre web sayfasında yayınlanacaktır. Kongre Bilimsel Programının son hali, kongrenin başlamasından 30 gün önce kongre web sayfasında yayınlanacaktır.

3)Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır:

Giriş

Gereçler ve Yöntemler

Bulgular

Sonuç ve Tartışma

 

4)Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Teşekkür” bölümünde belirtilmelidir.

5)Bildirinin içeriği yazarın sorumluluğundadır. Akademik kurul veya kongre sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.630]