Konuları

Konu 1:Bitki Islahı

Bu oturum başlığı altında; Klasik Bitki Islahı, Bahçe Bitkileri Islahı, Tarla Bitkileri Islahı, Süs Bitkileri Islahı, Bitki Islahına Yönelik Genetik Kaynaklar, Hibrid Tohum Üretimi, Tohumda Kalitenin Geliştirilmesi, Moleküler Islah, Fizyoloji ve Biyoteknoloji Alanlarının Bitki Islahına Entegrasyonu olarak belirtilen konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 2:Bitki Hastalık ve Zararlıları

 

Bu oturum başlığı altında; Bitki Hastalıkları, Toprak Kökenli Hastalıklar, Tarım Zararlıları, Direnç Mekanizmları, Bitki Hastalık ve Zararlılarına Karşı Transgenik Yaklaşımlar, Yabancı Ot ve Yabancı Ot Zararları, Hasat Sonrası Bitki Koruma Fizyolojisi, Hasat Sonrası Depo Hastalıkları, Depo Zararlıları, Oraganik Üretimde Bitki Koruma Yöntem ve Mekanizmaları, Bitki Koruma Ürünleriyle ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 3:Toprak Bilimi, Bitki Beslemesi ve Yetiştiriciliği

Bu oturum başlığı altında; Sebze Yetiştiriciliği, Meyve Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği, Endüstri ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, Çayır- Mera Bitkileri Yetiştiriciliği ve İşlemeleri, Bitki Fizyolojisi, Hasat Sonrası Fizyoloji, Bitki Besleme Ürünleri ve Yöntemleri, Toprak Besleme Ürünleri ve Yöntemleri, Kompostlar, Organik Yetiştiricilik, Gübreleme Çeşitleri ve Teknikleri, Toprak Islahı, Toprak fiziği, Toprak Kimyası, Toprak Biyolojisi, Toprak Mineralojisi, Toprak Verimliliği ve gübreleme, Tarım Alanlarının korunması ile  ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 4: Genetik Mühendisliği ve Biyoteknolojisi

Bu oturum başlığı altında; Bitki Genetiği, Rekombinant DNA Teknolojisi, Genom Düzenleme Teknikleri, Yeni Nesil Genom Sekanslama Teknikleri, Doku Kültürü, Epigenetik, Genomik, Proteomik, Metabolomik, Sitogenetik,Sitoloji alanlarından sunumlar gerçekleştirilecek ve bu hususlardaki güncel gelişmeler yorumlanacaktır.

 

Konu 5:Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri

Bu oturum başlığı altında; Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği, Hayvan Islahı, Verim Çalışmaları, Hayvansal Ürün İşlemeleri, Et Ürünleri ve İşlemeleri, , Süt Ürünleri Ve İşlemleri, Su Ürünleri ve Üretimi, Su Ürünleri Zararlıları ve Hastalıları, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi, Deniz Biyolojisi, Su Ürünlerinde Evrimsel Genetik ve DNA Barkodlarının Çıkarılması çalışmaları, Filogenetik, ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 6:Biyosistem ve Tarımsal Mekanizasyon

Bu oturum başlığı altında; Tarımsal Yapı Ve Mekanizmaları, Tarımda İlaçlama Makineleri, Hayvansal Üretim Makineleri, Gıda işleme teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamaları,Tarımda Otomasyon, Bilgi Teknolojileri, Hassas Tarım, Tarımda Güç ve Enerji, Hasat Sonrası İşlemler, Tarımsal yapılar ve Çevre, Tarım Ürünleri İşleme Makineleri, Sulama ve Drenajla ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 7:Tarım Ekonomisi

Bu oturum başlığı altında; Tarımsal İşletmecilik, Üretim Ekonomisi, Tarımsal Pazarlama, Uluslararası Tarım ve Ticaret, Tarımsal Finansman, Tarımsal Örgütlenme, Kırsal Kalkınma, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Tarım ve Gıda Politikası, Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları, Tarım Hukuku, Tarıma Dayalı ve Tarımsal Sanayi, Sulama Ekonomisi,Tarımda Risk ve Belirsizlik Yönetimi, Kırsal Yoksulluk,Kırsal Sosyoloji ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 8:Tarımda İnovasyon

Bu oturum başlığı altında;Tarım sektöründe yapılan en son yenilikler, Gıda işleme teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamalarında Son Gelişmeler, gerçekleştirilen teknolojik (robotik, drone vb.) gelişmeler, tarımda nanoteknoloji, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, taşınması, pazarlanması depolanması, hammadde haline getirilmesi ve sunulmasında oluşturulan her türlü yeni metod ve fikirleri içeren konular bu kongre konu başlığı altında sunumları gerçekleştirilicektir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.200]