İslam Hukuk Alanı Dersleri

 

Lisans Programındaki Dersler

Sınıf/Dönem Ders Z/S Saat Öğretim Elemanı Sınıf/Dönem Ders Z/S Saat Öğretim Elemanı

1/1 (GÜZ)

-

-

-

-

1/1 (BAHAR)

İslam İbadet Esasları

Z

4

 

2/1 (GÜZ)

İslam Hukuk Usulü

Z

4

 

2/4 (BAHAR)

İslam Hukuku I (el-Fıkhu'l-İslamî I)

Z

4

 

2/1 (GÜZ)

Mukayeseli İbadetler Fıkhı

S

2

 

2/4 (BAHAR)

Günümüz Fıkıh Problemleri

S

2

 

2/1 (GÜZ)

 

 

 

 

2/4 (BAHAR)

Mecelle'nin Küllî Kaideleri

S

2

 

3/1 (GÜZ)

İslam Hukuku II (el-Fıkhu'l-İslamî II)

Z

2

 

3/6 (BAHAR)

Klasik Fıkıh Metinleri (Arapça)

S

2

 

3/1 (GÜZ)

İslam Hukukunda Kadınlara Yönelik Dini Hükümler

S

2

 

 

 

 

 

 

3/1 (GÜZ)

Mukayeseli İslam Hukuku

S

2

 

4/8 (BAHAR)

İslam Ceza Hukuku

S

2

 

4/1 (GÜZ)

Fıkıh Usulü Metinleri (Arapça)

S

2

 

4/8 (BAHAR)

İslam ve İktisat

S

2

 

 

 

 

 

 

4/8 (BAHAR

Modern Fıkıh Metinleri (Arapça)

S

2

 
 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programındaki Dersler

Sınıf/Dönem Dersler Z/S Saat Öğretim Elemanı Sınıf/Dönem Dersler     Öğretim Elemanı

1/1 (GÜZ)

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ Z 3   2/1 (BAHAR) SEMİNER Z 2  

1/1 (GÜZ)

TEZ DANIŞMANLIĞI I Z 1   1/2 (BAHAR) TEZ DANIŞMANLIĞI II Z 1  
1/1 (GÜZ) Mukayeseli Klasik Fıkıh Metinleri S 3   1/2 (BAHAR) Ahkam Ayetlerinin Fıkhî Analizi S 3  
1/1 (GÜZ) İslam Hukukunda Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri S 3   1/2 (BAHAR) Mukayeseli İslam Ceza Hukuku S 3  
1/1 (GÜZ) İslam İktisadının Temelleri S 3   1/2 (BAHAR) İslam Hukukunun Genel Prensipleri S 3  
1/1 (GÜZ) İslam Hukuk Literatürü S 3   1/2 (BAHAR) Mukayeseli İslam Miras Hukuku S 3  
1/1 (GÜZ) Osmanlı Döneminde Hukuk S 3   1/2 (BAHAR) Mukayeseli Modern Fıkıh Metinleri S 3  
          1/2 (BAHAR) İslam'da Finans Yöntemleri ve Bankacılık S 3  
                   
2/1 (BAHAR) Tez Danışmanlığı III       2/2 (BAHAR) Tez Danışmanlığı IV      
2/1 (BAHAR) Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I       2/2 (BAHAR) Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II      
                   

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programındaki Dersler

Sınıf/Dönem Dersler Z S Öğretim Elemanı Sınıf/Dönem Dersler Z S Öğretim Elemanı
1/1 (GÜZ) Tez Danışmanlığı I       1/2 (BAHAR)        
1/1 (GÜZ) İslam Aile Hukuku     Prof. Dr. Halil İbrahim Acar 1/2 (BAHAR) İslam Hukukunun Amaçları      
1/1 (GÜZ) Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku     Prof. Dr. Ali Kaya 1/2 (BAHAR) İslam Hukukunda içtihad Felsefesi      
1/1 (GÜZ) Mukayeseli klasik Fıkıh Usulü Metinleri     Dr. Öğr. Üyesi Eren Gündüz 1/2 (BAHAR) Çağdaş Fıkıh Problemleri      
1/1 (GÜZ) İslam Kamu Hukukunun Genel İlkeleri     Doç. Dr. M. Salih Kumaş 1/2 (BAHAR) Mukayeseli Modern Fıkıh Usulü Metinleri      
1/1 (GÜZ) Klasik Usulde Delil Teorisi     Dr. Öğr. Üyesi Seyit Mehmet Uğur 1/2 (BAHAR) Osmanlı Hukuk Tarihinde Kanunlaştırma ve Mecelle      
          1/2 (BAHAR) İslam Hukuk Sosyolojisi      
          1/2 (BAHAR) Modern Dönemde Usul Tartışmaları      
                   

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Mar-2020 10:11]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-Eki-2022 07:06]

İçerik Görüntüleme : [4.117]