Dr.Gazi İREZ

 

                               
 

ACADEMIC BACKGROUND

Undergraduate: Ege University, Chemistry 1972

Master: Ege University, Chemistry 1976
Doctorate: Selcuk University, Inorganic Chemistry 1984
Associate Professor: Selcuk University, Inorganic Chemistry 1990
Professor: Mugla University, Inorganic Chemistry 1996

ADMINISTRATIVE ROLES

 1. Academic Roles:        

 Assistant Professor: Selcuk University, 1987-1991

  Associate Professor: Selcuk University, 1991-1996

  Professor: Mugla University, 1996-2002

  Professor: Uludag University, 2002-2013

b) Executive Roles:

Task Name

University

Faculty

Department

Department Of

Start  And Finish Date

Co-Head Of Department

Uludag

University

Arts and Sciences Faculty

 

Chemistry

Inorganic Chemistry

2010

 

Chief Of Department

Mugla

University

Arts and Sciences Faculty

 

Chemistry

Inorganic Chemistry

2000 2002

 

Associate Dean

Mugla

University

Arts and Sciences Faculty

 

Chemistry

Inorganic Chemistry

1997 1999

 

Director Of The Institute

Mugla

University

Institute of Science and Technology

 

 

1997 1999

Chief Of Department

Mugla

University

 

Arts and Sciences Faculty

 

Chemistry

Inorganic Chemistry

1996 1999

Head Of The Department

Selcuk

University

Arts And Sciences Faculty

 

Chemistry

 

1987 1996

RESEARCH AREAS

Oximes and Coordination Compounds of Oximes, Mixed Ligand Complexes and stability

Constants

Master And Doctora Thesis

Master Thesis

1. Abbas Hüseyinzade ''Bazı Aminoglioksimlerin Ka Sabitlerinin Tayini ve Bunların Pd Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi'' 1988, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 
2. Mahmut Ali Deveci ''Tetraoksimlerin Sentezi ve Bazı Polimerik Geçiş Metali Komplekslerinin Yapılarının incelenmesi'' 1990, S.Ü. Fen Bil. Ens. KONYA 

3. Nursabah Sarıkavaklı ''Bazı Ligandların Kare-Düzlem Yapılı Komplekslerinin Oktahedral Yapılı Koplekslere Çevrilmesi ve Yapılarının İncelenmesi'' 1992, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 

4.  Ahmet Kahraman ''Asimetrik vic-Dioksimlerin Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Geometrik Yapılarının İncelenmesi'' 1991, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 

5.  İlknur Babahan ''Muğla-Marmaris Karayolunun 20 km Yol Boyundaki Onopordum Brectestum Bitkisinin Kurşun Tutuculuk Özelliklerindeki Değişmenin Araştırılması'' 2000, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA 

6.  Filiz Yılmaz ''Aminoglioksim Türevlerinin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi ve Bunların Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi'' 2001, A.Ü. Fen Bil. Ens., ESKİŞEHİR 

7.  Mehmet Taşbaş ''Yeni vic-Dioksimlerin Sentezi ve Bunların Geçiş Metalleri ile Kompleks Yapılarının İncelenmesi'' 2001, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA 

8.  Süleyman Nergiz ''Geçiş Metali Tayininde Yeni Spektrofotometrik Metotlar'' 2001, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA 

9.  Bedir Canik ''Sülfat Prosesinde Üretilen İğne Yapraklı Odun Hamurunun CEHDED Yöntemi ile Beyazlatılması ve Kullanılan Kimyasalların Hamur Karakteristikleri Üzerine Etkisi'' 2002, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA 

10. Raziye Eylem Keleş ''Bazı vic-Dioksimlerin Mn(II) Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Yapılarının Aydınlatılması'' 2002, M.Ü. Fen Bil. Ens., MUĞLA 

11. Hikmet Nil Bilgiçataç ''Glioksim veya Aminoglioksim Türevlerinin Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi'' 2006, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA 

12. Neslihan Fındıkkaya ''α-İminooksimler ve Bazı Metallerle Komplekslerinin Elde Edilmeleri ve Yapılarının İncelenmesi'' 2007, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA 

13. Yunus Kaya ''Oksimlerin ve α-Ketooksimlerin İndirgenmesi ile Amin ve α-Amino Alkollerin Elde dilmesi'' 2009, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA 

14. Gökhan Şirikçi ''Yeni Bazı α-İmino Oksim Türevlerinin ve Onların Komplekslerinin Sentezi'', (Başlangıç: 2008) U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA, 

Doctora Thesis

1.  Abbas Hüseyinzade ''Asimetrik vic-Dioksimlerin Sentezi ve Bunların Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi'' 1990, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 

2.  Mahmut Ali Deveci ''İminooksim Türevlerinin Elde Edilmesi ve Bunların Bazı Geçiş Elementleri ile Metal Kompleks Yapılarının İncelenmesi'' 1994, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 
3.  Bedrettin Mercimek ''Oksamidinlerin vic-Dioksimli Türevlerinin Sentezi ve Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi'' 1995, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 

4.  Nursabah Sarıkavaklı ''N-Fenilaminoglioksimin ve N-Benzilaminoglioksimin Elde Edilmesi ve İzomerlerinin Tanımlanması'' 1996, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 

5.  Ahmet Kahraman ''2,3-Diaminosüksinik Asit ve vic-Dioksimli Türevlerinin Sentezi ve Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi'' 1999, S.Ü. Fen Bil. Ens., KONYA 

6.  Alper Tolga Çolak ''Anyon ve Donör Molekül Toplayıcıları ve Pratikteki Uygulama Alanlarının Araştırılması'' 2006, O.Ü. Fen Bil. Ens., ESKİŞEHİR 

7.  Tülay Çam " Skandiyum(III), İtriyum(III) ve Lantan(III) ün Karışık Ligand Komplekslerinin Sulu Ortamdaki  Kararlılıklarının İncelenmesi ve Yapılarının Aydınlatılması ", (Başlangıç: 2003) U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA, 

8.  Hasene Mutlu ''a-Kinazolin, a-İmino Oksimlerin ve Bazı Metal Komplekslerinin Elde Edilmeleri; Yapılarının ve Özelliklerinin Açıklanması'', 2010, U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA, 

9.  Neslihan Pazarlı "Yeni a-İminooksim Ligantlarının ve Çeşitli Metal Komplekslerinin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması", (Başlangıç: 2007) U.Ü. Fen Bil. Ens., BURSA

PUBLICATIONS

Total Publication : 28

CONGRESSES

Total Congress : 54

SCIENTIFIC PROJECTS

 1. İREZ; G., MERCİMEK, B.; Synthesis of Oxamidines and vic-Diokximes Derivatives and Investigation of Transition Metal Complexes, S.Ü. Research Funding Project No: 91/058, Finish: 1993
 2. İREZ, G., UĞUR, A., Investigation of the Effect of vic-Dioksimlerin to bacteria and fungi, M.Ü. Research Funding Project No: 97/001, (Supported by the State Planning), Finish: 2002
 3. İREZ, G., KUŞ, M. Investigation of vinegar water treatment usability, M.Ü. Research Funding Project No: 97/002, (Supported by the State Planning), Finish: 2002
 4. İREZ, G., BABAHAN, İ., Research of Metal retention of Onopordum Brectestum (coil) Plant, M.Ü. Research Funding Project No: 98/013, Finish: 2000.
 5. İREZ, G., BEŞİRLİ N., MUTLU H., BİLGİATAÇ H. N., Investigation of Retention Properties of Polymeric Cation Oxime Derivatives of Allylamine and Vinylamine, U.Ü. Research Funding Project No: F-2003/98, Finish: 2009.
 6. İREZ, G., MUTLU H., FINDIKKAYA N, Obtained Of a-carbonyloxime and Iminooxime, and The Determination of Structures: a) Investigation of Optical Activity, b) Determination of Structures of formed Complexes with Metal İons, c) Investigation of The Effects of Biological of The Products, TÜBİTAK Project No: 106T371, Finish: 2010.
 7. İREZ, G., MUTLU H., FINDIKKAYA N, Investigation of Reactions of a- carbonyoximes with  some mono-and polyamines, The Determination of Structures a) Investigation of Optical Activity, b) Determination of Structures of Formed Complexes with Metal İons, c) Investigation of The Effects of Biological of The Products,,  U.Ü. Research Funding Project No: F-2006/66, 2006, Finish: 2011.
 8. G. İREZ, T.ÇAM, Investigation of Formation Equilibrium of Binary and Mixed Ligand Complexes Formed with Mg(II), Ca(II), Sc(III), Y(III) and La(III) with Some New Dioxime, TÜBİTAK Project, No: 110T535, T Finish: 2012.
 9. G. İrez, N. Beşirli, H. Mutlu ve Y. Kaya, Synthesis b) determination of Structures c) Determination of the Forbidden Energy Ranges, Eg, d) Permeability and Reflection Finding Information e) Investigation of Optical Activity of Some New İminooximes and Metal Complexes of They, Research Funding Project No: F-2009/ 21, 2009, Finish: 2012.
 10. H. Mutlu, G. İrez, R. Aydın, N. Pazarlı, D. İnci, Synthesis of New Oxime Compounds and Formed of  they with Some Transition Metal Ions  that Binary and Ternary Complexes, Research Funding Project No: F-2011/, 2011, Continues.
 11. R. Aydın, G. İrez, N. N. Cinkılıç, H. Mutlu, N. Pazarlı, D. İnci, Synthesis of Mixed Ligand Complexes that is Form Bivalent Metal Ions with Ligands Containing Aromatic Amines and catechol or Amino Group, Structure, and Anticancer Activity of commitment Investigation, Research Funding Project No: F-2011/, 2011, Continues.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [997]