Doç.Dr. Suat AKSOY

 

0 (224) 294 17 40          msaksoy@uludag.edu.tr          AVESİS

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lisans              : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1991)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1993)

Doktora            : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (2000)

Yrd. Doç. Dr.    : Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü  (2009)

 Doç. Dr.           : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (2017)

YÖNETİM GÖREVLERİ

Akademik Görevleri

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü(Anorganik Kimya ,Doçent-2017)

ARAŞTIRMA ALANLARI

Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası, Sulu çözeltide kompleks oluşumu, Kompleks kararlılık sabitleri, Krom türlendirmesi.

YAYINLAR

1- Yılmaz A., Özer U., Yemenicioğlu S., Aksoy S., Torunoğlu T.,     “Evaluation on heavy metal contents, polyaromatic petroleum hydrocarbons and some 

     inorganic pollutants in the South Marmara rivers, Turkey”.   Fresenius Environmental Bulletin, 7 (5-6), 269-276, 1998.

2- Aksoy M. S., Özer U.,   “Potentiometric and spectroscopic studies with chromium (III) complexes of   hydroxysalicylic acid derivatives in aqueous solution”.

      Turkish Journal of Chemistry, 27, 667-673, 2003.

3- Aksoy M. S., Özer U.,  “Equilibrium Studies on chromium (III) complexes of salicylic acid and salicylic acid    derivatives in aqueous solution”.

     Pharmaceutical Chemistry Bulletin, 52 (11), 1280-1284, 2004.

4. Aksoy M. S., Aydın R., Türkel N., Özer U.,  “ Formation Constants of Chromium(III), Scandium(III) and Yttrium(III) Complexes of     Some Hydroxy Naphthoic Acids”.

     Pharmaceutical Chemistry Bulletin, 53(5), 471-475, 2005.

5. Aksoy M. S.,   “Complexes of Chromium(III) with 2,3-Dihydroxynaphthalene-6- Sulfonic Acid    and 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-Disulfonic acid in Aqueous Solution”.

    Pharm. Chem. Bull., 56(6), 771-774, 2008.

6. Aksoy M. S.,  “Formation of the Complexes Between Chromium(III) Ion With 8-Hydroxyquinoline and      8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid” .

      Asian Journal of Chemistry, 21(7), 5189-5198, 2009.

7. Aksoy M. S.,    “Chromium Speciation and Removal of Chromium(III) by Complexation in Nilüfer      Stream, Turkey”

       Asian Journal of Chemistry, 21(9), 7125-7130, 2009.

8. Aksoy M. S., Yılmaz V. T., Büyükgüngör O., “5,5-Diethylbarbiturato complexes of copper (II) with (2-aminoethyl)piperidine, -pyrrolidine, 

   and –morpholine: syntheses, crystal structures, spectroscopic, and thermal properties”    Journal of Coordination Chemistry, 62(20), 3250-3258, 2009.

9. Yılmaz V. T.,Aksoy M. S., Şahin O.,  “Different Coordination Modes of 5,5-Diethylbarbiturate in the Copper(II) Complexes with

     Some Aliphatic Amines: Synthesis, Spectroscopic, Thermal and Structural Studies”    Inorg. Chim. Acta, 362, 3703-3708, 2009.

10. Aksoy M. S.,    “Study of the Interaction Between Chromium(III) and Hydroxamic Acids”    Journal of Chemical and Engineering Data, 55(6), 2252-2256, 2010.

KONGRELER

1- Özer U., Yılmaz A., Torunoğlu T., Aksoy S., “Evaluation of heavy metal contents and some inorganic pollutants in South Marmara   streams, Turkey”.

     34 th IUPAC Congress, 15-20 August, Beijing, CHINA, 1993.

2- Türkel N, Aydın R., Aksoy S., Özer U.,    “Skandiyum (III), itriyum (III) ve krom (III) iyonlarının bazı salisilik asit türevleri ile  oluşturduğu koordinasyon bileşikleri”.

     Yüzüncü Yıl Üniversitesi, XI. Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Van, 1997.

3-  Yılmaz A., Özer U., Torunoğlu T., Aksoy S.,  “Evaluation of heavy metals and some inorganic pollutants the South Marmara  streams (II), Turkey”.

     35 th IUPAC Congress, 14-19 August, İstanbul, 1995.

4-  U., Özer, M., Cebe, Ş., Güçer, M.S. Aksoy ve ark.,  "Bursa ve Çevresinin Kirlilik ve Kentleşme Profili", I. Uludağ Çevre Mühendisliği  

     Sempozyumu, s: 821-843, 24-26 Haziran (1996).

5- Aksoy M. S., Özer U.,   “Nilüfer Çayı’nda krom türlendirmesi ve krom (III)’ün bazı fenolik ligandlar ile  oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin kararlılık sabitleri”.

     XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun, 1999.

6- Aksoy M. S., Özer U.,   “Krom (III)’ün humik asit ile oluşturduğu koordinasyon bileşiğinin potansiyometrik   yöntem ile kararlılık sabitinin belirlenmesi”.

     XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun, 1999.

7- Aksoy M. S., Özer U.,     “Krom (III) iyonunun naftoik asit türevleri ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin  kararlılık sabitleri”.

     XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, 2002.

8- Aksoy M. S.  “Sulu çözeltide krom(III)’ün bazı katekol türevleriyle oluşturduğu koordinasyon bileşikleri”     XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, Malatya, 2007.

9- Aksoy M. S., Yılmaz V. T., “Karışık ligandlı Cu(II)-5,5-dietilbarbiturat komplekslerinin sentezi”    II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs, Elazığ, 2009.

10- Aksoy M. S.    “Krom(III) iyonunun 2,3-dihidroksinaftalen-6-sülfonik asit ve 4,5-dihidroksinaftalen-   2,7-disülfonik asit ile oluşturduğu koordinasyon bileşikleri”

        24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz, Zonguldak, 2010

11- Aksoy M. S.   “Bazı hidroksamik asitlerle krom(III) iyonunun oluşturduğu kompleksler”    III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs, Çanakkale, 2011.

PROJELER

1- Özer U, Aksoy M. S.,   “Güney Marmara Bölgesinde Nilüfer, Kocasu Derelerinde Ağır Metal Kirliliğinin  Belirlenmesi ve Demir Türlendirmesi”.

    Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, 91/23, (Tamamlandı).

2- Özer U, Güçer Ş.,Aksoy M. S., “Bursa Deri Sanayi Deşarj Sularında Krom Kirliliğinin Belirlenmesi”. Yurtiçi Özel, (Tamamlandı).

3- Özer U, Güçer Ş.,Aksoy M. S., “Bursa Yer Altı Sularında Ağır Metal Kirliliği Düzeyinin Belirlenmesi”. Yurtiçi Özel, (Tamamlandı).

4- Türkel N, Özer U, Aydın R, , Aksoy M. S, Çam (Beğendi) T, ''Sc(III), Y(III), La(III), Al(III), Cu(II), Ni(II), Cr(III) İyonlarının Bazı Azot ve Oksijen

     Verici Ucu Olan Ligandlarla Oluşturdukları Komplekslerin Kararlılıklarının  

     Karşılaştırılması''   U.Ü. Arş. Fonu. Proje No: F-2004 / 37 2004 (Tamamlandı).

 5- Yılmaz V. T., Aksoy M. S., Soyer E.,“Barbitürat ve 5,5-dietilbarbitürat metal komplekslerinin sentezi, spektroskopik, termik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi”                           

  U.Ü. Arş. Fonu. Proje No: F-2008 / 56  2008 (Tamamlandı).

6- Aksoy M. S., “Karışık ligantlı nikel(II)-barbiturat komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, katı hal ve  çözelti özellikleri”  

      U. Ü. Arş. Fonu. Proje No: 2011 / 70

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.975]