SEMİNER PROGRAMIMIZ

SEMİNER VE LİTERATÜR SUNUMLARIMI

2023 - 2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SUNUMLARI

PULMONER ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM  - Dr. Mihriban Bozkurt TOKSUN

İPF DIŞI İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER - Dr. Medine ERDOĞAN

IPF VE UIP PATERNİ - Dr.EkinSOYGAN

İNTERSTİSYELAKCİĞER HASTALIKLARI GİRİŞ VE SINIFLAMA - Dr. Burak ÇINAR

MEZOTELYOMA - Dr. Ebru KORKMAZ

TNF İnhibitörü Tedavisi Alana Hastalarda Latent Tüberküloz - Dr. Burak ÇINAR

PLEVRANIN SIK PATOLOJİLERİ - Dr. Ali KUKARACI

Plevral Sıvılı Hastaya Yaklaşım - Dr. Anıl Özgür

Plevra Yapı, İşlevi ve Enflamasyonu - Dr. Elif İrem Şahinkaya

ARTER KAN GAZI YORUMLANMASI DR. AYNUR MAMMADOVA

PLETİSMOGRAFİ - DR. ARZU ÖZPEHLİVAN

DİFÜZYON - DR. MİNE TÜL YAMAN

SPİROMETRE - DR. EBRU ÇOBAN

İMMÜNSÜPRESE HASTADA PULMONER ENFEKSİYONLAR - DR. İzzet GEZMİŞ

VENTİLASYON VE PERFÜZYON ESASLARI - DR. MERVE NUR YILDIZ

SARKOİDOZİS TEDAVİSİNDE GLUKOKORTİKOİDUYGULAMALARININ ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - Dr. Aynur MAMMADOVA

2008-09'DAN 2021-22'YE İNGİLTERE'DE İNVAZİF HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE SEROTİP A HASTALIĞINDAKİ EĞİLİMLERDr. ALİ KUKARACI

KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/İVACAFTOR'UN GERÇEK YAŞAMDAKİ GÜVENLİĞİ VE ETKİNLİĞİ DR. MERVE NUR YILDIZ

İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİSTE SARKOPENİ PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ; - DR İZZET GEZMİŞ

PLEVRAL ENFEKSİYONDA  ERKEN VATS VEYA İNTRAPLEVRAL ENZİM TEDAVİSİ (İET) FİZİBİLİTE RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA - DR. MİHRİBAN BOZKURT

2008-09'DAN 2021-22'YE İNGİLTERE'DE İNVAZİF HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE SEROTİP A HASTALIĞINDAKİ EĞİLİMLER - DR. ALİ KUKARACI

2022 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SUNUMLARI

ASTIMIN KRONİK TEDAVİSİ VE ASTIM ATAK TEDAVİSİ - UZ. DR. HAFİZE TİTİZ YILMAZTEPE 

ASTIM, TANIM, EPİDEMİYOLOJİ, RİSK FAKTÖRLERİ, PATOGENEZ , TANI - UZ. DR. ÖZGE ASLANTEKİN EKEN

KOAH HASTALARINDA EVDE YÜKSEK AKIMLI NAZAL KANÜL OKSİJEN TEDAVİSİ - LİTERATÜR - DR. İZZET GEZMİŞ

BRONKODİLATÖRLER VE AŞILAR - DR. İZZET GEZMİŞ

ÖKSÜRÜĞE YAKLAŞIM - DR. SAMİRA SÜLEYANOVA

AKUT TRAKEİT AKUT BRONŞİT KRONİK BRONŞİT - DR:ORKUN ERAY TERZİ

AKCİĞER ABSESİ VE ASPİRASYON PNÖMONİSİ - DR. MERVE NUR YILDIZ

KOAH'IN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI- LİTERATÜR, -   DR. ARZU ÖZPEHLİVAN

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI - DR. MİNE TÜL YAMAN

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİLER - DR NURLANA İBRAHİMOVA

TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİLER - DR. ARZU ÖZPEHLİVAN

ASTIM TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2020 GÜNCELLEMESİ GİRİŞ - DR BURCU ÇOBAN

ASTIM TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2020 GÜNCELLEMESİ TANI - DR BURCU ÇOBAN

AKCİĞER GRAFİSİNDE PLEVRANIN DEĞERLENDİRİLMESİ - DR. MİNE TÜL

AKCİĞER GRAFİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-III DİYAFRAM , MEDİASTEN VE HİLUS PATOLOJİLERİ -DR. MERVE NUR YILDIZ

GÖLGE KOYULUĞUNDA ARTMA - DR. NURLANA İBRAHİMOVA

AKCİĞER GRAFİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - DR. İZZET GEZMİŞ

SOUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ - DR. ARZU ÖZPEHLİVAN

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ANAMNEZ VE KARDİNAL SEMPTOMLAR - DR EBRU ÇOBAN

SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ  - DR AYNUR MAMMADOVA 

 

2021 2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SUNUMLARI

AKCİĞER ÖDEMİ VE BOĞULMA  - DR MERVE NUR YILDIZ

TORAKS TRAVMALARI VE PNÖMOTORAKS -  DR. ORKUN TERZİ

HEMOPTİZİ -  DR. AYNUR MAMMADOVA

ARDS - DR. AYNUR MAMMADOVA

ANAFLAKSİ - DR. NURLANA İBRAHİMOVA

AKUT İNHALASYON HASARI VE CO ZEHİRLENMESİ - DR. SAMİRA SULEYMANOVA

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİLER - DR. BÜŞRA YİĞİTLİLER

HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİ - DR. AHMET YURTTAŞ

TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİ - DR. GAMZE YAZICI

AKCİĞER KANSERİ VE RADYOTERAPİ - DOÇ. DR. SÜREYYA SARIHAN

AKCİĞER KANSERİNDE KEMOTERAPİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEDAVİLER -  DR. DİLARA ÖMER TOPÇU

COVID-19 PANDEMİSİ VE İNSOMNİA İLİŞKİSİ - DR. GAMZE YAZICI

AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EVRELEME - DR GAMZE YAZICI

 SEPSİS - NURLANA İBRAHİMOVA

AKUT HİPKSİK SOLUM YETMEZLİĞİ   - DR. ORKUN TERZİ

GEBELİK VE COVİD - DR. ORKUN TERZİ

NON KİSTİK FİBROZİS BRONŞEKTAZİ -  DR DİLARA ÖMER TOPÇU

KİSTİK FİBROZİS    - DR SHAHRİYAR MUHARREMOV

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR - - DR AHMET YURTTAŞ

 

ARŞİVLERDEN SEÇMELER

16.10.2019    Seminer -1  İstatistik giriş_çalışma modelleri ve sonuçların değerlendirilmesi –    ÖĞR. GÖR. DR.NİLÜFER AYLİN ACET ÖZTÜRK

23.10.2019 Seminer -2 PULMONER TROMBOEMBOLİsunu – DR. BÜŞRA YİĞİTLİLER

30.10.2019 Seminer -3 pte de risk değerlendirme,tedavi, komplikasyon yönetimi, gebelik  DR. DİLARA ÖMER

06.11.2019  Seminer -4 DVT VE DVT PROFLAKSİSİ DR. AHMET YURTTAŞ 

13.11.2019 Seminer -5 PULMONER HİPERTANSİYON TANIM,SINIFLAMA, EPİDEMİYOLOJİ,GENETİK VE TANI DR. ORKUN ERAY TERZİ

20.11.2019  Seminer -6 PAH GRUP I VE SPESİFİK ALT TİPLERİ  DR SHAHRIYAR MAHARREMOV

27.11.2019 Seminer – 7 PAH GRUP 2, 3 VE KTEPH DR. GAMZE ÇELİK

04.12.2019 Seminer – 8 TÜBERKÜLOZ EPİDEMİYOLOJİSİ  DR. DİLARA ÖMER

11-12-2019 Seminer – 9  TÜBERKÜLOZDA BULAŞ VE PATOGENEZ DR. MERVE BAYRAM

18-12- 2019 Seminer - 10 TÜBERKÜLOZ VE EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ - DR GAMZE ÇELİK

25-12- 2019 Seminer - 11 TÜBERKÜLOZ TANI:BAKTERİYOLOJİK İNCELEME, LABORATUVAR YÖNTEMLERİ, NAAT,İDT, HİSTOPATOLOJİ - DR. ORKUN ERAY TERZİ

08.01.2020 Seminer - 12 TÜBERKÜLOZ TEDAVİ  - DR SHAHRIYAR MAHARREMOV

15-01- 2020 Seminer - 13 LATENT TÜBERKÜLOZ VE ANTİ-TNF İLAÇLAR  - DR GAMZE ÇELİK

22.01.2020 Seminer - 14  ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ  DR. AHMET YURTTAŞ

29.01.2020 Seminer - 15 TÜBERKÜLOZ TEMASLI MUAYENESİ, RİSK GRUPLARINA YAKLAŞIM   DR. BÜŞRA YİĞİTLİLER

04.05.2021 Seminer             ASBESTOZİS

30.12.2020 Seminer Toraks Bilgisayarlı Tomografi Normal Anatomi DR ÖZGE AYDIN GÜÇLÜ

28.10.2021 Literatür - 16 COVID-19 PANDEMİSİ VE İNSOMNİA İLİŞKİSİ  DR GAMZE ÇELİK

28.10.2021 Literatür - 17 XXX DR AHMET YURTTAŞ

04.11.2021 Seminer - 18 COVID-19 pnömonisi ve monokolonal antikorlar, UÜ deneyimi DR ÖZGE AYDIN GÜÇLÜ

04.11.2021 Seminer - 19 COVID-19 da öne çıkan biyobelirteçler, UÜ deneyimi DR NİLÜFER AYLİN ACET ÖZTÜRK

11.11.2021 Literatür- 20 TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİ İÇİN SERUM ALBÜMİN DÜZEYLERİ VE SOLUNUM HIZININ PROGNOSTİK DEĞERİ: PROSPEKTİF, ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA DR BÜŞRA YİĞİTLİLER

25.11.2021 Seminer - 21 Non-KF Bronşektazi DR DİLARA ÖMER

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [17-Ara-2019 11:27]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-May-2024 08:01]

İçerik Görüntüleme : [5.527]