TARİHÇE

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  (Department of Respiratory Medicine)

İstanbul Üniversitesinin bünyesinde kurulan Bursa Tıp Fakültesi, 1973 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yaptığı protokol sonrası Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesinde kurulmuştur. Bu protokol gereği Bakanlık hastaneyi Tıp Fakültesine vermiş, ama bünyesinde 100 yataklı Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesinin de kalmasını istemiştir. Ayrıca fakültemizin kuracağı Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kürsüsünde de Bakanlığa bağlı Verem Savaş Dispanser hastalarına da bakmasını talep etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1975 yılında ilan ettiği Göğüs Hastalıkları Doçentlik kadrosuna müracaat eden Doç. Dr. Nihat Özyardımcı’nın 27.07.1975 tarihinde bu göreve atanması ile Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kürsüsü kurulmuştur. Uzun süre eğitim ve öğretimi tek başına sürdüren Doç.Dr.Nihat Özyardımcı uğraşlardan sonra kürsüsüne 1 uzman ve 3 asistan kadrosu almıştır.

Uzman kadrosuna bugün profwsör olan Uzm.Dr.R.Okatay Gözü 1976 yılında atanmıştır. Daha sonra 3 asistan kadrosu daha verilen Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kürsüsü 1 doçent, 1 uzman ve 6 asistanla hem 100 yataklı servise bakmış hem de gelişimini tamamlamaya çalışmış, öğretim ve eğitimi de birlikte sürdürmüştür.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın da katkılarıyla o yıllarda Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kürsüsünde Bronkoloji, Bakteriyoloji, Kan Gazları, Solunum Fonksiyon Testleri, Biyokimya ve Radyoloji Laboratuvarı kurulmuştur.

1979 yılında Doç.Dr. Nihat Özyardımcı profesörlüğe yükselmiştir. 1980 yılında da  Uzman Dr. R.Oktay Gözü doçentlik ünvanını almıştır. O yıllarda kürsüde 1 profesör, 1 doçent, 2 uzman ve 6 asistan kadrosu oluşmuştur.

1982 yılında çıkarılan 2547 sayılı üniversite yasası ile Uludağ Üniversitesi adı verilen Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kürsüsü Dahiliye içerisinde Bilim Dalı haline getirilmiştir. Anabilim Dalı olarak kalması için anılan yasa öncesi yapılan çeşitli başvurular etkenliğini gösterememiştir. Ancak, 1983 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’e yapılan başvuru sonucu Devlet Denetleme Kurulunun raporları sonucunda Ocak 1984’de Türkiye Üniversiteleri içerisinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bilim Dalı  Dahiliye Anabilim Dalından ayrılarak  Anabilim Dalı haline dönüşmüştür. Göğüs Hastalıklarının Anabilim Dalı olmasında Prof. Dr. Nihat Özyardımcı’nın büyük mücadelesi ve katkıları olmuştur. Ayrıca o zamanlarda YÖK Üyesi olan Sayın Prof.Dr. Rauf Saygun’un çabalarını unutmamak gerekir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği 1992 yılında Tıp Fakültesinin Görükle’deki Üniversite Kampüsüne taşınmasıyla Sağlık Bakanlığı Hastanesinden ayrılarak Tıp Fakültesi içerisinde kendine verilen 12 yatakla, bir katta yerleşmiş 5 klinikten birisi olarak çalışmalarında yeni bir sayfa açmıştır. Bu geçici yerleşimden sonra 1995 yılı sonunda bugünkü 6. kattaki yerine önce Enfeksiyon Hastalıkları ile birlikte taşınmış, 22.Nisan.1999 tarihinde Enfeksiyon Hastalıklarının kendi kalıcı yerine taşınmasıyla da tüm katta yerleşecek şekilde son görünümünü kazanmıştır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Kas-2023 11:03]

İçerik Görüntüleme : [4.299]