Tez Savunma Sınav Duyurusu
Dilan AHI KOŞAR Doktora Tez Savunma Sınavı 
Tez Adı: BURSA SİYAHI’ İNCİRİNDE FARKLI İLEK GENOTİPLERİ VE İLEKLEME UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Danışman: Prof.Dr. Ümran ERTÜRK
Tarih:04.04.2023
Saat: 10:00
Yeri: Microsoft Teams Online Sınav
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acUcA-5Cmb0u3ygezJwnXYVYMa-_EAFak1JkV3_SZgCM1%40thread.tacv2/1680247067690?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22%2c%22Oid%22%3a%224eee1b11-132f-4a21-815b-c62ea213e032%22%7d

 
 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [31-Mar-2023 08:28]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [31-Mar-2023 08:28]

Duyuru Görüntüleme : [327]