LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALAR VE TEZ KONULARI

LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALAR VE TEZ KONULARI

Danışman:

Prof.Dr. Ümran ERTÜRK

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

ŞEYDANUR BAYOĞLU

2021

Farklı Yörelerden Toplanan Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplarinin Meyve Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Evaluation of Cornelian Vherry (Cornus mas L.) Genotypes Collected From Different Regions for Fruit Characteristics

HATİCE YEREBASMAZ

2019

Aşılı köklü badem fidanı üretiminde farklı uygulamaların köklenme ve aşı başarısı üzerine etkileri

Yüksek Lisans

The effects of different applications on rooting and graft success of grafted plant propagation in almond

UMUT AÇIKSÖZ

2019

Bandırma ilçesindeki ceviz fidanı üretiminin mevcut durumunun incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the current situation of walnut nursery propagation in Bandırma district

Danışman:

Prof.Dr. Erdoğan BARUT

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

İSMAİL ÇAKIR

2019

Türkiye'de tescil edilmiş bazı süper tatlı mısır çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi

Yüksek Lisans

The determining of yield and yield components of some registrated super sweet corn cultivars

ASLI ÇALIŞAN

2019

Soğanlarda (Allium cepa L.) hibrit tohum üretimi için geliştirilen saf hatların karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Characterization of pure onion (Allium cepa L.) lines for hybrid seed production

Danışman:

Prof.Dr. Meryem İPEK

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

YAŞAR ÖZGÜL

2021

Büyümesi baskılanmış karnabahar fidelerinde perlan ticari preparat etkisinin araştırılması

Yüksek Lisans

Investigation of perlan comercial preparation effect on growth suppressed cauliflower seedlings

Danışman:

Prof.Dr. Ahmet İPEK

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

ONUR ÇOBAN

2021

Biberde TSWV dayanımının yerli kapya biber çeşitlerinemoleküler işaretleyiciler kullanılarak aktarılması

Yüksek Lisans

Transfer of TSWV resistant to local pepper varieties usingmolecular markers

ABDULLAH ERTEKİN

2020

TSWV virüsüne dayanıklı yerli pembe domates çeşitlerinin moleküler işaretleyiciler kullanılarak geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Development of local pink tomato varieties resistant to TSWV using molecular markers

Danışman:

Prof.Dr. Cevriye MERT

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

NURSENA ÖZOK

2021

Bazı çilek çeşitlerinin Bursa ekolojik koşullarındaki morfolojik ve pomolojik özellikleri

Yüksek Lisans

Pomological and morphological traits of some strawberry cultivars under Bursa ecological conditions

YUSUF ALTIN

2021-DEVAM EDİYOR

Kestane Çeşit ve Genotiplerinin  Çiçek Tozu Kalitesinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans

The Determination of Pollen Quality in Chestnut Cultivars and Genotypes  

ASLI BEYZA SARI

2021-DEVAM EDİYOR

Kestane Tomurcuklarında Kestane Gal Arısı Tarafından İndüklenen Gal Gelişiminin Histolojik İncelenmesi

Yüksek Lisans

Histological examination of gall development induced by chestnut gall wasp in chestnut buds

BAŞAK MÜFTÜOĞLU

2020-DEVAM EDİYOR

Kestanede (Castanea sativa Mill.) Sekonder Metabolit Yaklaşımlarla Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) Zararlısına Karşı Dayanıklılığın Tespiti

Doktora

Determination of resistance to chestnut Gall Wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) with Seconder Metabolite Approaches in Chestnut (Castanea sativa Mill.)

HAKAN EŞİYOK

2020-DEVAM EDİYOR

Soğuk ve Donmuş Depolamanın Hazır Vakumlu Nar Meyvelerinin (Punica Granatum L.) Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerindeki Etkileri

Yüksek Lisans

SEVGİ POYRAZ ENGİN

2020

Nero ve viking aronya (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot) çeşitlerinin agromorfolojik özellikleri ve farklı olgunluk seviyelerindeki meyve kalite parametrelerinin belirlenmesi

Doktora

Agromorphological characteristics of nero and viking aronia (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot) varieties and quality parameters at different maturity levels

BEYAMİ UĞUR

2019

Yabancı orijinli kestane genotiplerinin Bursa koşullarında morfolojik ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Determination of morphological and biological characteristics of chestnut genotypes of foreign origin under Bursa conditions

HİLAL ESER

2019

Bursa ekolojik koşullarında yetiştirilen kestane çeşit ve genotiplerin meyvelerinde morfolojik karakterizasyon ve kimyasal içeriğin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Morphological characterization and chemical composition of fruits of the chestnut cultivars and genotypes under the conditions of bursa

AHMET KUMRU

2019

Bazı kestane (Castanea sativa Mill.) çeşit ve genotiplerin Bursa koşullarında bitki gelişim kuvveti ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Determination of plant growth and morphological characteristics of some chestnut (Castanea sativa Mill.) cultivars/genotypes under the conditions of Bursa

ŞERİFE KAYA KARAOĞLAN

2019

Kestane (Castanea Spp.) çeşitlerinin kestane gal arısına (Drycosmus Kuriphilus Yasumatsu) karşı hassasiyetlerinin tomurcuk yapıları ile ilişkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the Relationship of Sensitivities with Bud Structures in Chestnut Cultivars Infested by Chestnut Gall Wasp (Drycosmus Kuriphilus Yasumatsu) 

KÜBRA ÖZER

2018

Gemlik zeytini klonları ve bazı melez tiplerin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Morphological characterization of 'Gemlik' clones and some hybr

BAŞAK MÜFTÜOĞLU

2017

Bazı kestane çeşit ve genotiplerinin fenolojileri ve çiçek yapıları üzerinde araştırmalar

Yüksek Lisans

Researches on phenological stages and flower structures of some chestnut cultivars and genotypes

Danışman:

Doç.Dr. Nuray AKBUDAK

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

AYŞENUR ŞAHİNER

2019

Bursa ve çevresinde kapya tipi biber (Capsicum annum. L. var. conoides (Mill.) Irish) yetiştiriciliğinde farklı çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

An evaluation of efficiency and quality for different species in cultivation of capia pepper (Capsicum annum. L. var conoides (Mill) Irish) in Bursa and surroundings

SEVGİ İMAMOĞLU

2019

Farklı leonardit uygulamalarının fasulyede verim ve kalite üzerine etkisi

Yüksek Lisans

The effect of different leonardite applications on yield and quality of bean

SELCEN BEGÜM BAY

2019

Kapya tipi biber (Capsicum annuum L. cv. Kapya) yetiştiriciliğinde kullanılan organik gübrelerin bitki gelişimi ve meyve kalitesi üzerine etkileri

Yüksek Lisans

The effect of organic fertilizers used in red pepper (Capsicum annuum L. cv. Kapya) cultivation on plant growth and fruit quality

Danışman:

Doç.Dr. Mehmet ÖZGÜR

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

ELİF ÇELİK

2019

Açıkta ve örtüaltında yetiştirilen kadife çiçeğinin (Tagetes Erecta L.) verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Determination of yield and quality properties of marigold (Tagetes Erecta L.) growing in field and greenhouse

EMEL ULUTAŞ

2019

Lisianthus çiçeği (Eustoma Grandiflorum Shinn.) gelişimi üzerine farklı substratların etkisi

Yüksek Lisans

Effect of different substrates on Lisianthus (Eustoma Grandiflorum Shinn.) growth

ALİ CEBECİ

2019

Bursa ili Kestel ilçesinde süs bitkileri üretiminin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of ornamental plant production in Kestel district of Bursa province

Danışman:

Doç.Dr. Asuman CANSEV

Yazar

Yıl

Tez Konusu

Tez Türü

BERNA ÖNCÜ

2021

Kısıntılı sulama koşullarında yetiştirilen Gemlik zeytin fidanlarının agronomik ve fizyolojik özellikleri ile yüksek sıcaklık toleranslarının belirlenmesi

Yüksek Lisans

Determination of the agronomic and physiological characteristics and high temperature tolerances of Gemlik olive saplings which were raised under deficit irrigation conditions

MUSTAFA TÜCCAR

2020

Fındık üretiminde iyi tarım uygulamaları Sakarya ili, Kocaali ilçesi örneği

Yüksek Lisans

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Ara-2021]

İçerik Görüntüleme : [1.724]