Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

Eğitim Amaçları

EA1. Bahçe bitkileri alanında ülkemizin önceliklerini dikkate alan,

EA2. Bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı ve muhafazası konularında güncel gereksinimlere cevap verebilen;  bu konulardaki sorunlara da güncel çözümler getirebilen,

EA3. Bahçe bitkileri alanında araşatırmalar yapan, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek veren;  çevresel faktörleri gözeten,

EA4. Bahçe bitkileri konularında gerçekleştirilen projelerde görev alabilen,

EA5. Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olabilen; takım çalışmalarına yatkın liderlik görevi üstlenebilen,

EA6. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, etik değerleri gözeten, yeniliklere açık ve kültürel açıdan donanımlı

Bahçe Bitkileri alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları

PÇ1: Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. ,

PÇ 2: Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi

PÇ 3: Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma

PÇ 4: Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi

PÇ 5: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

PÇ 6: Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

PÇ7: Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.

PÇ8:    Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi

PÇ9: Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma

PÇ10: Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

PÇ11: Bahçe Bitkileri yetiştiriciliğinin toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri konusunda farkındalık

PÇ12: Bahçe Bitkileri ile ilgili yeni bilgiler edinir, edindiği bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve güncelliğini değerlendirir, yöntem ve teknolojiler geliştirerek temel ve uygulamalı araştırmalar yapar.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [01-Eyl-2022]

İçerik Görüntüleme : [434]