Kalite - Personel Bürosu
PERSONEL BÜROSU - KALİTE BİRİMİ FORMLARI
SIRA NO DOKÜMAN DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI
1 Belge İndir FR 3.1.1_01 Boş Kadro Değişikliği (İdari)
2 Belge İndir FR 3.1.1_02 Derece_Kademe İlerlemesi Takip Formu
3 Belge İndir FR 3.1.1_03 Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu
4 Belge İndir FR 3.1.1_04 Arş.Gör,Öğrt.Grv, Dr.Öğr.Üyesi, Atama Teklif Formu
5 Belge İndir FR 3.1.1_06 Açıktan _Shçek Gazi Şehit Yakını_Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
6 Belge İndir FR 3.1.1_07 Naklen Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
7 Belge İndir FR 3.1.1_08 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Bilgi Formu
8 Belge İndir FR 3.1.1_13 İdari Personel Bilgi Formu
9 Belge İndir FR 3.1.1_18 Öğretim Üyesi Kadro Başvuru Dilekçe Formu
10 Belge İndir FR 3.1.1_19 Akademik Kadro Talep Toplama Formu
11 Belge İndir FR 3.1.2_01 Eğitim İhtiyacı Tespit Formu
12 Belge İndir FR 3.1.2_02 Yıllık Eğitim Planı
13 Belge İndir FR 3.1.2_03 Eğitim Programı
14 Belge İndir FR 3.1.2_04 Eğitim Kayıt Formu
15 Belge İndir FR 3.1.2_05 Eğitim Katılım Formu
16 Belge İndir FR 3.1.2_06 Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi
17 Belge İndir FR 3.1.2_07 Personel Eğitim Kayıt Kartı
18 Belge İndir FR 3.1.2_08 Aday Memur Oryantasyon Değerlendirme Formu
19 Belge İndir FR 3.1.4_01 İdari Personel Dağılımı Formu
20 Belge İndir FR 3.1.4_02 Kadro Aktarma Çizelgesi
21 Belge İndir FR 3.1.4_03 Personel Hareketleri Onayı
22 Belge İndir FR 3.1.4_04 Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
23 Belge İndir FR 3.1.4_06 Gizli Sicil Dosyası
24 Belge İndir FR 3.1.4_07 Görev Yeri Değişikliği Kadro Talep Formu
25 Belge İndir FR 3.1.4_08 Savunma İstem Yazısı
26 Belge İndir FR 3.1.4_09 İşe İzinsiz Gelmeme İşe Geç Gelme Tutanağı
27 Belge İndir FR 3.1.5_01 İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi
28 Belge İndir FR 3.1.5_02 Görev Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu
29 Belge İndir FR 3.1.5_03 Görev Devir Teslim Belgesi Formu
30 Belge İndir FR 3.1.5_04 Harcama Birimi Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirme Formu
31 Belge İndir FR 3.1.5_05 Harcama Birimi Taşınır Kayıt Yetkilisi Görevlendirme Formu
32 Belge İndir FR 3.1.5_06 Akademik Personel Görevlendirme Formu
33 Belge İndir FR 3.1.6_01 İlişik Kesme Belgesi
34 Belge İndir FR 3.1.7_01 İdari Personel Haftalık Devam Çizelgesi
35 Belge İndir FR 3.1.7_02 İdari Personel Aylık Devam Çizelgesi
36 Belge İndir FR 3.1.7_03 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 1
37 Belge İndir FR 3.1.7_04 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 2
38 Belge İndir FR 3.1.7_05 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 3
39 Belge İndir FR 3.1.7_06 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 4
40 Belge İndir FR 3.6.3_01 Promosyon Ücret Talep Formu
41 Belge İndir FR 3.8.1_01 Toplantı Tutanağı
42 Belge İndir FR 3.8.1_02 Toplantı İmza Listesi Formu
43 Belge İndir FR 4.2.2_01 Akademik ve İdari Personel İzin Formu
44 Belge İndir FR 4.2.2_02 Sürekli İşçi İzin Formu
45 Belge İndir FR 4.2.2_03 Ücretsiz İzin Talep Formu
46 Belge İndir FR 3.1.5_07 Yönetim Görevi İzleme Çizelgesi
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [12-Mar-2021]

İçerik Görüntüleme : [2.382]