Verilen Hizmetler

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1 Suda Eriyebilir Kuru Madde
2 Titrasyon Asitliği
3 pH
4 Kükürt
5 Pektin
6 Askorbik Asit
7 İndirgen Şeker
8 İndirgen Olmayan Şeker
9 Karoten
10 Likopen
11 Yağ
12 Nişasta
13 Klorofil a
14 Klorofil b
15 Toplam Klorofil
16 Sebze Tohumu Çimlendirme Testi
17 Renk Tespiti
18 Solunum Hızı Testi
19 Sebzeler (Açıkta ve Örtü Altında)
20 Süs Bitkileri
21 Çilek Çeşitleri
22 Meyve ‐ Asma Çeşitleri
23 Hibritleri Oluşturan Ana ve Baba Hatlar
24 Meyve Bahçesi Tesisi
25 Bağ Tesisi
26 Sebze Bahçesi Tesisi
27 Fidan ve Süs Bitkisi Üretimi
28 Soğukta Muhafaza Sorunları
29 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası
30 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 

1 Hastalıklı Bitkide Obligat Patojenlerin Teşhisi
2 Hastalıklı Bitkide Obligat olmayan Patojenlerin Yapay Ortamlarla Teşhisi
3 Kültür Bitkilerinde Olası Hastalıklara Karşı Birleşik Kimyasal Mücadele Programları hazırlama
4 Kültür Bitkilerinde Olası Zararlılara Karşı Birleşik Kimyasal Mücadele Programları Hazırlama
5 Kültür Bitkilerinde Zararlı Böceklerin Teşhisi Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
6 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

1 Kuru Madde Analizii
2 Ham Protein Analizi
3 Ham Yağ Analiz
4 Ham Selüloz Analizi
5 Ham Kül Analizi
6 Nitrojensiz Öz Maddeler Analizi
7 Organik Maddeler Tayini
8 ADF Analizi
9 ADL Analizi
10 Toplam Şeker Analizi
11 pH Ölçümü
12 Suda Çözünebilir Karbonhidrat Analizi (SÇK)
13 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
14 ADF Analizi
 

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1 Protein Tayini
2 Yağ analizi
3 Tohumluk analizleri
4 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 

1 Toprakta pH Belirlenmesi
2 Toprakta Elektriksel İletkenlik Belirlenmesi (Saturasyon Çamurunda)
3 Toprakta Kireç Belirlenmesi
4 Toprakta Organik Madde Belirlenmesi
5 Toprakta Bünye Belirlenmesi (Bouyoucus Metodu)
6 Toprakta Sodyum Belirlenmesi
7 Toprakta Potasyum Belirlenmesi
8 Toprakta Kalsiyum Belirlenmesi
9 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas deney ve denetimlerle ilgili tebliğ.
2 Tarım Makinalarının Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve Metotları ile ilgili Standartlara Bağlı Olarak Tarıma Uygunluğunun Belirlenmesi
3 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1 Arpada Kavuz Miktarı Tayini
2 Briks Tayini
3 Yoğunluk Tayini
4 Kuru Madde ve Nem Tayini
5 Kül Tayini
6 PH Ölçümü
7 Tahıllarda 1000 Tane Ağırlığı Tayini
8 Tahıllarda Hektolitre Ağırlığı
9 Tahıllarda Tane İriliği Tayini
10 Tahıllarda Yabancı Madde Miktarı Tayini
11 Alkol Tayini (Piknometrik)
12 Amonyak Tayini
13 Asetil Metil Karbinol Tayini Tayini
14 14 Askorbik Asit
15 Azot Tayini
16 Benzoat Tayini
17 Boya Tayini (Miktar Tayini)
18 Boya Tayini (Var‐Yok Testi)
19 Et ve Et Ürünlerinde Kokuşma Tayini
20 Formal Sayısı Tayini
21 Fuzel Yağı Tayini
22 Geçici Sertlik Tayini
23 Hidroksi Metil Furfural Tayini
24 Karoten Tayini
25 Koruyucu Madde (Fermantasyon Testi) Tayini
26 Kükürt Tayini (SO2)
27 Laktoz Tayini
28 Likopen Tayini
29 Besin Değeri (Kalori Hesaplanması)
30 Metil Alkol Tayini
31 Nitrat Tayini
32 Nitrit Tayini
33 Pektin Tayini (Ca‐Pektat)
34 Pelshenke Testi
35 Sabun Deneyi
36 Saponin Tayini
37 Selüloz Tayini
38 Yağlarda Kırılma İndisi Tayini
39 Sorbat Tayini
40 Süt ve Süt Ürünlerinde Platform Testleri
41 Süt ve Süt Ürünlerinde Yağ Tayini (Gerber Santrifüjü İle)
42 Şeker Tayini (indirgen)
43 Tahıllarda Gluten Miktarı Tayini
44 Titrasyon Asitliği Tayini
45 Toplam Sertlik Tayini
46 Toplam Şeker Tayini
47 Tuz Tayini
48 Uçucu Yağ Asitleri Tayini
49 Yağ Tayini (Soxhlet)
50 Yağda İyot Sayısı
51 Yağda Peroksit Tayini
52 Yağda Sabunlaşma Sayısın Tayini
53 Yağda Sabunlaşmayan Madde Tayini
54 Yağda Serbest Asit Tayini
55 CL. Perfringens Aranması
56 Dezenfektan Etkinliği Tayini
57 E. Coli sayımı
58 Koliform Bakteri Sayımı
59 Küf Sayımı
60 Laktik Asit Bakterisi Sayımı
61 Maya Sayımı
62 Salmanella Aranması
63 Spesifik Mikroorganizma Aranması
64 Stafilokok Aranması
65 Toplam Bakteri Sayımı
66 Duyusal Analiz
67 Küf Tanısı
68 Kreis Testi
69 Sütte Sedimantasyon Testi
70 UHT Sütlerde Homojenizasyon Kontrolü
71 UHT Sütlerde Sterilizasyon Kontrolü
72 Mayada Kabartma Gücü Tayini
73 Ar-Ge Çalışması
74 Sağlığa Uygunluk Raporu
75 Özel Analizler
76 Vizkozite Tayini
77 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

1 Tarım Ekonomisi Alanına Giren Konular
2 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti

   PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

1 Peyzaj Tasarımı
2 Peyzaj Planlama
3 Peyzaj ve Süs Bitkileri
4 Peyzaj Onarımı
5 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmertleri

  

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.399]