Verilen Hizmetler

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1 Suda Eriyebilir Kuru Madde
2 Titrasyon Asitliği
3 pH
4 Kükürt
5 Pektin
6 Askorbik Asit
7 İndirgen Şeker
8 İndirgen Olmayan Şeker
9 Karoten
10 Likopen
11 Yağ
12 Nişasta
13 Klorofil a
14 Klorofil b
15 Toplam Klorofil
16 Sebze Tohumu Çimlendirme Testi
17 Renk Tespiti
18 Solunum Hızı Testi
19 Sebzeler (Açıkta ve Örtü Altında)
20 Süs Bitkileri
21 Çilek Çeşitleri
22 Meyve ‐ Asma Çeşitleri
23 Hibritleri Oluşturan Ana ve Baba Hatlar
24 Meyve Bahçesi Tesisi
25 Bağ Tesisi
26 Sebze Bahçesi Tesisi
27 Fidan ve Süs Bitkisi Üretimi
28 Soğukta Muhafaza Sorunları
29 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası
30 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 

1 Hastalıklı Bitkide Obligat Patojenlerin Teşhisi
2 Hastalıklı Bitkide Obligat olmayan Patojenlerin Yapay Ortamlarla Teşhisi
3 Kültür Bitkilerinde Olası Hastalıklara Karşı Birleşik Kimyasal Mücadele Programları hazırlama
4 Kültür Bitkilerinde Olası Zararlılara Karşı Birleşik Kimyasal Mücadele Programları Hazırlama
5 Kültür Bitkilerinde Zararlı Böceklerin Teşhisi Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
6 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

1 Kuru Madde Analizii
2 Ham Protein Analizi
3 Ham Yağ Analiz
4 Ham Selüloz Analizi
5 Ham Kül Analizi
6 Nitrojensiz Öz Maddeler Analizi
7 Organik Maddeler Tayini
8 ADF Analizi
9 ADL Analizi
10 Toplam Şeker Analizi
11 pH Ölçümü
12 Suda Çözünebilir Karbonhidrat Analizi (SÇK)
13 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
14 ADF Analizi
 

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1 Protein Tayini
2 Yağ analizi
3 Tohumluk analizleri
4 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 

1 Toprakta pH Belirlenmesi
2 Toprakta Elektriksel İletkenlik Belirlenmesi (Saturasyon Çamurunda)
3 Toprakta Kireç Belirlenmesi
4 Toprakta Organik Madde Belirlenmesi
5 Toprakta Bünye Belirlenmesi (Bouyoucus Metodu)
6 Toprakta Sodyum Belirlenmesi
7 Toprakta Potasyum Belirlenmesi
8 Toprakta Kalsiyum Belirlenmesi
9 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas deney ve denetimlerle ilgili tebliğ.
2 Tarım Makinalarının Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve Metotları ile ilgili Standartlara Bağlı Olarak Tarıma Uygunluğunun Belirlenmesi
3 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1 Briks Tayini
2 Özgül Ağırlık Tayini (Piknometrik)
3 Kuru Madde ve  Nem Tayini
4 Kül Tayini
5 Ph Ölçümü
6 Vizkozite Tayini
7 Alkol Tayini (Piknometrik)
8 Asetil Metil Karbonil Tayini
9 Askorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik)
10 Formal Sayısı Tayini
11 Geçici Sertlik Tayini
12 Hidroksi Metil Furfural Tayini (Spektrofotometrik)
13 Karoten Tayini (Spektrofotometrik)
14 Serbest Kükürt Tayini (SO2) (Titrimetrik)
15 Genel Kükürt Tayini (SO2) (Titrimetrik)
16 Likopen Tayini (Spektrofotometrik)
17 Nitrat Tayini (Var/Yok Testi)
18 Nitrit Tayini (Var/Yok Testi)
19 Pektin Tayini (Ca-Pektat) (Titrimetrik)
20  İndirgen Şeker Tayini
21  Toplam Şeker Tayini
22 Toplam Sertlik Tayini
23 Tuz Tayini
24 Uçucu Asit Tayini
25 Titrasyon Asitliği Tayini
26 Tahıllarda 1000 Tane Ağırlığı Tayini
27 Tahıllarda Hektolitre Ağırlığı Tayini
28 Tahıllarda Tane İriliği Tayini
29 Tahıllarda Yabancı Madde Miktarı Tayini
30 Tahıllarda Gluten Miktarı Tayini (Elle Yıkama)
31 Laktoz Tayini (Titrimetrik)
32 Süt ve Süt Ürünlerinde Yağ Tayini (Gerber Sanrifüjü ile)
33 Sütte Sedimantasyon Tayini
34 UHT Sütlerde Homojenizasyon Kontrolü Tayini
35 UHT Sütlerde Sterilizasyon Kontrolü Tayini
36 Yağlarda Kırılma İndisi Tayini
37 Penshenke Testi
38 Yağda İyot Sayısı Tayini
39 Yağda Peroksit Tayini
40 Yağda Sabunlaşma Sayısı Tayini
41 Yağda Sabunlaşmayan Madde Tayini
42 Yağda Serbest Asit Tayini
43 Kreis Testi
44 Dezenfektan Etkinliği Tayini
45 E.coli Sayımı
46 Koliform Bakteri Sayımı
47 Küf Sayımı
48 Laktik Asit Bakterisi Sayımı
49 Maya Sayımı
50 Stafilokok Aranması
51 Toplam Bakteri Sayımı
52 Küf Tanısı
53 Antimikrobiyel Özellik Belirleme
54 Duyusal Analiz
55 Reçete Oluşturma (1 Reçete için)
56 Sağlığa/Sanayiye Uygunluk Raporu (Analizli)
57 Sağlığa/Sanayiye Uygunluk Raporu (Analizsiz)
58 Meyve ve Sebzelerde Fiziksel Analizler
59 Konservelerde Fiziksel Analizler
60 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

1 Tarım Ekonomisi Alanına Giren Konular
2 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti

   PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

1 Peyzaj Tasarımı
2 Peyzaj Planlama
3 Peyzaj ve Süs Bitkileri
4 Peyzaj Onarımı
5 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmertleri

  

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.218]