AKADEMİK KADRO
   
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Y. Dilek KUT
Bölüm Başkan Yrd. Prof.Dr. Binnaz KAPLANGİRAY
Bölüm Başkan Yrd. Doç.Dr. Şebnem DÜZYER GEBİZLİ
Bölüm Sekreteri Gülvan ALPARSLAN YILDIZ - (0224) 294 20 41 - tekstil@uludag.edu.tr
   
   
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 
Prof.Dr. Y. Dilek TOPRAKKAYA KUT (Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı)
(0224) 294 20 49
dilek@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:504
Uzmanlık Alanları: Tekstil Terbiyesi ve Bitim İşlemleri, Dokusuz Yüzey Teknolojisi
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Pervin ANİŞ
(0224) 294 20 42
pervin@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:230
Uzmanlık Alanları: Tekstil Terbiyesi, Sürdürülebilir Tekstil Üretimi, Çevre Dostu Üretim (Temiz Üretim),Terbiye İşletmelerinde Enerji ve Su Tasarrufu, Ekolojik Etiketleme ve Sertifikalama Sistemleri
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Binnaz MERİÇ KAPLANGİRAY (Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı)
(0224) 294 20 48
binnaz@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:209
Uzmanlık Alanları: Konfeksiyon Teknolojisi ve Makineleri, Organizasyon ve Planlama, İş ve Zaman Etüdü, Giysi Konforu
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Özcan ÖZDEMİR
(0224) 294 20 51
ozdemir@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:410
Uzmanlık Alanları: İplik Teknolojisi, Pamuk İplik ve Makinaları , Fantazi İplik ve Makinaları, Şenil İplik ve Makinaları, Flok İplik Üretimi,Dikiş iplikçiliği, İplik Geometrisi, İplik Mekaniği
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Recep EREN
(0224) 294 20 43
erecep@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:411
Uzmanlık Alanları: Dokuma Kumaş Oluşum Fiziği, Dokuma Makineleri, Dokuma Hazırlık Sistemleri
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Mehmet KANIK
(0224) 294 20 50
mekanik@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:404
Uzmanlık Alanları: Tekstil Boyacılığı, Tekstil Baskıcılığı, Dijital (Ink Jet) Baskı, Kaplama ve Laminasyonla Üretilen Teknik Tekstiller, Yüksek Frekanslı Kurutma, Bor Bileşiklerinin Tekstilde Kullanımı, Boyahanelerde Temiz Üretim ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (LCA), Boyahane Verimliliği (İlk Seferde Doğru Üretim) 
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Behçet BECERİR
(0224) 294 20 47
becerir@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:224
Uzmanlık Alanları: Boyama Teknolojisi, Renk Fiziği
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN
(0224) 294 20 55
aksel@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:431
Uzmanlık Alanları: Tekstil terbiyesi, tekstilde ozon uygulamaları, tekstilde ultrason uygulamaları, tekstilde fotokatalitik prosesler, tekstil atıksularının geri kazanımı ve tekrar kullanımı, süperkritik karbondioksit ortamında susuz muamele 
Özgeçmişi ve Yayınları:    
   
Prof.Dr. Sunay ÖMEROĞLU (Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
(0224) 294 20 53
sunay@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL06
Uzmanlık Alanları: Genel İplik Teknolojisi, Kısa Lif İplikçiliği, Yeni İplikçilik Metodları, Kompakt İplikçilik, İplik ve Lif Kalite Kontrolü
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Yasemin KAVUŞTURAN
(0224) 294 20 54
kyasemin@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:412
Uzmanlık Alanları: Dokuma ve Örme  Kumaş Teknolojisi, Dokuma ve Örme Kumaş Tasarımı, Kumaş Tutumunun Objektif Olarak Ölçümü
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Prof.Dr. Erhan Kenan ÇEVEN
(0224) 294 20 62
rceven@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No: 207

Uzmanlık Alanları: Teknik İplikler, Kompozit İplikler, Tekstilde Solar Geçirgenlik, Termal Kumaşlar, Elektromanyetik Koruyucu Kumaşlar, Teknik İplik Üretim Makinaları, Şenil İplik Makinaları, Yapay Sinir Ağları, İstatistik

Özgeçmişi ve Yayınları:      
   
Prof.Dr. Mine AKGÜN
(0224) 294 20 58
akgunm@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:226
Uzmanlık Alanları: Dokuma Teknolojisi, Dokuma Kumaşların Analiz ve Tasarımları, Dokuma Kumaşların Aşınma Davranışları
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Doç.Dr. Gülcan SÜLE 
(0224) 294 20 59
gulcan@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:432
Uzmanlık Alanları: Dokuma, Dokuma Makinaları
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Doç.Dr. Sibel ŞARDAĞ 
(0224) 294 20 66
sibels@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:420
Uzmanlık Alanları: İplik teknolojisi, iplik makinaları, dikiş ipliği teknolojisi, teknik iplikler, koruyucu iplikler, güç tutuşur iplikler, pamuk iplikçiliği, yün iplikçiliği, ipliklere uygulanan ard işlemler, ipliklere uygulanan vakumlu buharlama işlemleri.
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Araş.Gör. Burak SÖZEN
(0224) 294 
buraksozen@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:
Uzmanlık Alanları: 
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
   
TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
   
Prof.Dr. Yusuf ULCAY
(0224) 294 20 45
ulcay@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:404
Uzmanlık Alanları: Tekstil Maddeleri,  Kompozit Malzemeler, Tıbbi Tekstiller
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER 
(0224) 294 20 44
sengonul@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:223
Uzmanlık Alanları: Sentetik ve Doğal liflerin üretimleri ve özellikleri, Polimer teknolojisi, Tekstil fiziği, Liflerin yapı-performans özellikleri, Teknik tekstiller
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Prof.Dr. Esra KARACA (Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)
(0224) 294 20 52
ekaraca@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL16
Uzmanlık Alanları: Tekstil Polimerleri, Tekstil Liflerinin Oluşumu ve Özellikleri, Tıbbi Tekstiller, Elektro çekim yöntemi
Özgeçmişi ve Yayınları:      
   
Prof.Dr. Yakup AYKUT
(0224) 294 07 67
aykut@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:437
Uzmanlık Alanları: Biyomalzemeler, Genetik Biyosensörler, Nonwoven Teknolojileri, Teknik Tekstiller, Nanoakışkanlar, Polimer Prosesleri ve Karakterizasyonları
Özgeçmişi ve Yayınları:    
   
Prof.Dr. Mehmet ORHAN
(0224) 294 20 64
morhan@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL10
Uzmanlık Alanları: Bitim İşlemleri, Dokusuz Yüzeyler
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Doç.Dr. Serpil KORAL KOÇ
(0224) 294 20 65
skoral@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL08
Uzmanlık Alanları: Teknik Tekstiller, Tekstil Malzemelerinin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Doç.Dr. Semiha EREN
(0224) 275 52 80 
semihaeren@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No: 434
Uzmanlık Alanları: Teknik Tekstiller, Fonksiyonel Tekstiller, Tekstilde Fotokatalitik (UV) Uygulamalar, Ozonla Muamele, Susuz Süperkritik Karbondioksit Ortamda (scCO2) Muamele
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Doç.Dr. Fatih Süvari
(0224) 294 20 63
suvari@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:218
Uzmanlık Alanları: Ses Yutucu Malzemeler, Akustik Tekstiller
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Doç.Dr. Halil İbrahim AKYILDIZ
(0224) 294 19 20
halilakyildiz@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:415
Uzmanlık Alanları: Polimer, malzeme, hibrit malzemeler, lif, fotokataliz, ince film kaplama, atomic layer deposition
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Doç.Dr. Şebnem DÜZYER GEBİZLİ (Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı)
(0224) 294 20 75
sebnemduzyer@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL04
Uzmanlık Alanları: Nanoliflerin Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlari, Kimyasal Lifler, Tekstil Fiziği
Özgeçmişi ve Yayınları:     
   
Dr.Öğr.Üyesi Rumeysa ÇELEN
(0224) 294 20 36
rumeysa@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:410
Uzmanlık Alanları: 
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Araş.Gör. Serkan YILDIZ
(0224) 294 09 13
serkanyildiz@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL07
Uzmanlık Alanları: İletken Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları.
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Araş.Gör. Cansu ARAS
(0224) 275 52 51
cansuaras@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL18
Uzmanlık Alanları: 
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Araş.Gör. Nazlı ARMAN
(0224) 275 52 72
nazliarman@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No: 411
Uzmanlık Alanları: 
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Araş.Gör. Dilayda KANMAZ
(0224) 294 20 56
dilaydakanmaz@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL17 
Uzmanlık Alanları: Biyomalzemeler, Elektro Çekim Yöntemi
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Araş.Gör. Mert Can KORKMAZ
(0224) 294 
@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:
Uzmanlık Alanları: 
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
   
TEKSTİL MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
   
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÇELİK (Tekstil Makinaları Anabilim Dalı Başkanı)
(0224) 294 06 51
celikozge@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL14
Uzmanlık Alanları: Dokuma Teknolojisi ve Makineleri
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
Dr.Öğr.Üyesi Tuba TOPRAK-ÇAVDUR
(0224) 294 20 09
tubatoprak@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No: 229
Uzmanlık Alanları: Terbiye Teknolojisi ve Makineleri
Özgeçmişi ve Yayınları:  
   
   
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
   
Prof.Dr. Ayça GÜRARDA (Hazır Giyim Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
(0224) 294 20 60
aycagur@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:433
Uzmanlık Alanları: Konfeksiyon Teknolojisi, Konfeksiyonda Kalite Kontrol, Dikiş Teknolojileri ve Makinaları, Dikiş Hata ve Hasarları
Özgeçmişi ve Yayınları:   
   
Dr.Öğr.Üyesi Serkan TEZEL
(0224) 294 20 68
serkantezel@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Binası Oda No:217
Uzmanlık Alanları: Örme Teknolojisi, Akıllı Tekstiller, Giyilebilir Elektronikler, Elektronik Tekstiller, İletken Tekstiller, Antistatik Tekstiller, Elektromanyetik Dalgalara Karşı Koruma Sağlayan Tekstiller
Özgeçmişi ve Yayınları:       
   
   
TEKNİK PERSONEL
 
Dr. Mehmet TİRİTOĞLU
(0224) 294 20 70
mtiritoglu@uludag.edu.tr
Tekstil Müh. Böl. Laboratuvar Binası Oda No:TL19
Uzmanlık Alanları: Tekstil Deney Laboratuvarı Akreditasyon Çalışmaları, Tekstil Deney Ölçümleri ve Standartları, Laboratuvar Karşılaştırma ve Yeterlilik Testleri, TÜRKAK Denetçi – Teknik Uzman
Özgeçmişi ve Yayınları: 
   
   
PROJE ASİSTANLARI  
   
Mazyar AHRARI
Doktora Öğrencisi TÜBİTAK 2244 Projesi 
mazyarahrari@uludag.edu.tr 
 
 
 
   
Aliye AKARSU ÖZENÇ
Doktora Öğrencisi TÜBİTAK 2244 Projesi
aakarsu@uludag.edu.tr
 
 
 
   
Ayşe BOSTANCI YÖRÜK
Doktora Öğrencisi TÜBİTAK 2244 Projesi
511917001@ogr.uludag.edu.tr
 
 
 
   
Hüseyin AYTAŞ
Doktora Öğrencisi TÜBİTAK 2244 Projesi
512117002@ogr.uludag.edu.tr
 
 
   

 

 

 
 
 
Buket MECİR
Yüksek Lisans Öğrencisi TÜBİTAK 1001 Proje Bursiyeri
buketbalkan@uludag.edu.tr
 
 
 
 
   
Merve ÖZTÜRK
Bütünleşik Doktora Öğrencisi
merveo@uludag.edu.tr
 
 
 
   
   
   

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Mar-2024 13:03]

İçerik Görüntüleme : [71.856]