DOKTORA - TANITIM
 

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA EĞİTİMİ

Tekstil Mühendisliği Doktora Programının standart eğitim süresi 4 yıldır. Doktora programı çerçevesinde, gerek Anabilim Dalımız gerekse gelişmekte olan üniversitelerdeki Tekstil Mühendisliği Anabilim Dallarının ihtiyacı olan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nın misyonu; deneysel araştırma ve yöntemleri hakkında deneyim kazanmış, güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisi ile donatılmış, ülkemizde ve dünyada Tekstil sektörüne ve bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Tekstil Mühendisliği bilgisine sahip, toplumsal düşünce ve sorumluluğu taşıyan, etik değerlere bağlı, akademisyen kişilik kazanmış ve özgün araştırma niteliğine sahip Bilim Adamlarının yetiştirilmesidir.

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nın vizyonu; “Uluslararası düzeyde eğitim ile nitelikli elemanlar yetiştiren, araştırmalar yaparak bilgi üreten, bilgi birikimini sanayi ve bilimin hizmetine sunan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.”

 

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programının Eğitsel Hedefleri

1. Bilgiye ve teknolojiye erişme becerilerini geliştirmek

2. Ulusal veya uluslararası nitelikte yayın sayısını arttırmak

3. Sanayi destekli araştırma projelerinin sayısını artırmak

4. Mühendislik tasarım ve analizlerinde modern mühendislik yöntemlerini kullanmak

5. Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneğini kazandırmak

6. Yeni sentezlere ulaşabilme yeteneğini kazandırmak

7. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma yeteneğini kazandırmak

 

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programının Öğrenci Kazanımları

1. Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi

2. Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi

3. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi

4. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği

5. Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği

6. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi

7. Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi

8. Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği

Programda yer alan dersler zorunlu ve seçmeli olarak belirlenmiştir. Zorunlu dersler öğrencinin lisansüstü öğretiminde temel oluşturacak derslerdir. Mesleki seçmeli dersler ile öğrencinin çalışmak istediği alanda uzmanlaşmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Bölüm dersleri dışında, alan dışı seçmeli dersler ile öğrencilere olaylara farklı perspektiflerden bakabilmeleri için gerekli becerilerin sağlanması hedeflenmektedir. Doktora tezleri ile bilime yenilik getirme ve uygulamaya katkılar sağlama amaçlanmaktadır.

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalının Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün http://fenbilimleri.uludag.edu.tr linki ile ulaşılabilen ilgili sayfalarından alınabilir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.891]