İşveren Danışma Kurulu Toplantısı 30.11.2017 tarihinde gerçekleştirildi.

 

30.11.2017 tarihinde İşverenler Danışma Kurulu toplantısı Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin ANİŞ başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya

Erol Türkün    (Türkün Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)

Canan Sönmez (Elvin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)

Aşkın Kandil (İpekiş Genel Müdürü)

Özcan Gök (Nilba Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)

Ulviye Yahya (Nuy Kimya Yönetim Kurulu Başkanı)

Ergun Türkay (Türkay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)

Sait Yılmaz (Reisoğlu Tekstil) adına Semih Özsoylar

Pınar Taşdelen Engin (Polyteks)adına Gülsen Tardu katılmıştır.

Toplantıda Prof. Dr. Pervin ANİŞ tarafından bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülen TÜBİTAK Projeleri ile ilgili bilgilendirme yapmış, öğretim üyeleri projelerin kısa tanıtımlarını gerçekleştirmiştir.

MÜDEK Akreditasyon Sürecinde bölümümüzün hangi aşamada olduğu konusunda genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Bölümümüzde uygulanan modül sistemi hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. İngilizce destekli eğitim kapsamında bölümümüzde verilen derslerin %30’unda eğitim dilinin İngilizce olduğu katılımcılarla paylaşılmıştır.

Dönem içi staj uygulaması ve bu kapsamda yapılan Tasarım Yöntemleri/Bitirme Ödevi çalışmaları ile ilgili bilgi verilmiştir.

Sanayide kendi alanında yetkin uzman kişilerin birikimlerinin öğrencilerle paylaşılmasının öneminden bahsedilmiş, Seminer Dersi kapsamında sürdürülen etkinlikler hakkında bilgi verilmiştir.

Öğrenci değişim programları hakkında genel olarak bilgi verilmiş, lisans ve lisans üstü düzeyde bölümümüz ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında anlaşmamız bulunan üniversiteler belirtilmiştir. Ayrıca Erasmus Staj Hareketliliği Programı ve Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmiştir. Farabi Öğrenci Değişim Programı’ndan bahsedilmiş ve bölümümüzle anlaşması bulunan Üniversiteler belirtilmiştir.

Bölümümüz öğrencilerine sunulan Yan Alan ve Çift Alan programları ile bilgilendirme yapılmıştır.

Tekstil Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları ve program çıktıları hakkında bilgi verilmiştir.

Toplantıya katılan İşveren Danışma Kurulu Üyeleri toplantı konularıyla ilgili görüş ve önerilerini açıklamışlardır.

-Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen bilimsel projelerin Dünya’daki gelişmeleri yakından takip ettiği ve tekstil sektöründe ülkemizin öncü olabilmesi ve sanayimizin gelişmesi açısından oldukça olumlu olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır.

-Modül sistemine geçilmesinin daha nitelikli ve ihtisaslaşmış tekstil mühendisleri yetiştirilmesi açısından olumlu bir karar olduğu değerlendirilmiştir.

-Eğitim planında yapılan iyileştirmeler doğrultusunda daha önce gerçekleştirilen İşveren Danışma Kurulu Toplantılarında dile getirilen İngilizce destekli eğitim sistemine geçilmesinin literatürü takip edebilen daha nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirilmesi açısından olumlu bir karar olduğu konusunda ortak görüşe varılmıştır.

-Dönem içi staj uygulamasının olumlu sonuçları olduğu ve dönem içi staj yapan öğrenci sayısının arttırılarak bu uygulamaya devam edilmesinin olumlu olacağı değerlendirilmiştir.

-Seminer faaliyetlerine devam edilmesinin, patent ve faydalı model hakkında verilen seminer derslerinin sayısının arttırılmasının olumlu olacağı konusunda görüş bildirilmiştir.

-Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında farklı ülkelerde eğitim görmeye giden öğrenci sayısının arttırılmasının olumlu olacağı belirtilmiştir.

-Tekstil sektöründe Ar-Ge merkezleri sayısının artmasıyla Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin de ortak proje sayısının artmasıyla desteklenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Eğitim programına tasarım, ölçüm sistemleri, sertifikalar ve finans ile ilgili derslerin eklenmesinin olumlu sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Teknik tekstil, çevre dostu üretim teknolojileri ve tekstil makineleri ile ilgili gerçekleştirilen projelerin sayısının arttırılmasının ve ders programında bu konulara ağırlık verilmesinin Türk Tekstil Sektörü açısından önemli ve gerekli olduğu belirtilmiştir. Disiplinler arası çalışmanın öneminden bahsedilmiş, disiplinler arası yüksek lisans programlarının olumlu sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Tekstil makineleri yüksek lisans programının açılmasının olumlu olduğu konusunda değerlendirme yapılmıştır. Ekip çalışmasına yatkın, sunum becerisi kazanmış, özgüveni yüksek mühendisler yetiştirmenin önemine değinilmiştir.

İşveren Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri göz önünde bulundurularak eğitim programında gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve sanayi ile iş birliğinin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

Anasayfaya Dön Güncel Haberler

Haber Tarihi : [15-Mar-2018]

Haber Görüntüleme : [1.246]