Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Mezuniyet

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN

DİKKAT ETMESİ GEREKENLER HUSUSLAR

A) ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Tezlerin Hazırlanması ve Teslimi

    1.1- Tez Veri Girişi ve Yayımlama izin Formunun Doldurulması 

    1.2- Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması

B- ENSTİTÜYE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1- Tez, özet ve abstract sayfalarını tek bir dosya şeklinde pdf dosyası olarak içeren kompakt disk (2 adet)

2- Doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu 

3- İki adet ciltli ıslak imzalı tez. 

4- U.Ü. Tez Çoğaltma ve Elektronik Yayımlama İzin Formu (RIT-FR-KDD-12) (Tezin özgeçmiş sayfasından sonra ciltlenmiş olacak.)

5- Kütüphaneden alınan ilişik kesme belgesi.

6- Enstitüden alınan ilişik kesme belgesi

NOT:

1- Kompakt diskler darbeye dayanıklı bir CD kutusuna konarak teslim edilmelidir.

2- Kompakt diskler YÖK'ün hazırlamış olduğu kılavuz dikkatle incelenerek eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.

Uludağ Üniversitesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA