Yönetmelikler

  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20.04.2016 YÖK)

 Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile uygulanacaktır)

 Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile uygulanacaktır)

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim Ve Öğretim Yönergesi

 Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği (07.01.2017)

 Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmelği

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav le Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik

 Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak Ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Taşınır Mal Yönetmeliği

 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

 Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Ara-2022 09:20]

İçerik Görüntüleme : [14.768]