Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tekstil Teknolojisi

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMININ EĞİTİM AMACI

Dünyada tekstil sektöründe rekabet, maliyetlerden kalite alanına doğru yönelmiştir. Ülkemizdeki firmalar ayakta kalabilmek için üretim kalite seviyesini yükseltmek zorundadır. Tekstil sektöründe, ülkemizde gelecek yıllarda normal ürünler yerine yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için yatırımlar yapılacaktır. Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için Tekstil Teknolojisi Programının amacı; Dokuma, İplik, Terbiye ve Konfeksiyon alanlarındaki gerekli ara elemanları yetiştirmektir. Sektörde çalışacak elemanlar uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, lif ve dokuları tanıyabilen, bunları günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan, mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilen, gerekli donanıma sahip Tekstil Teknikerleridir.

Tekstil Teknolojisi Programı

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksekokulu Tekstil Programı 1999 yılında kurulmuştur. 2000–2001 eğitim-öğretim yılında Örgün öğretim olmak üzere mesleki ve teknik eğitime başlamıştır. 2005 yılında Tekstil Programına METEP kapsamında II. Öğretim kapsamında da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Mevcut Programda ise Örgün ve İkinci Öğretim olmak üzere toplam 134 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

Verilen Derece

Bu program, yüksek öğretimde Tekstil Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Teknolojileri alanında Tekstil Teknikeri unvanına sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tekstil Teknolojisi Programından mezun olup Tekstil Teknikeri unvanı alıp ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, 30 işgünü Endüstri Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar iplik büküm, dokuma, örme boya-baskı ve konfeksiyon gibi tüm çalışma alanlarında ve desen bürolarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey geçiş sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans Programlarında (Mühendislik ya da Teknik öğretmenlik) öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından 0 (sıfır) ile 100 (yüz) arasında bir not verilir; bu not “ham not” olarak adlandırılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Program Olanakları

Programda 1akademik personel görev yapmaktadır. Temel ve mesleki bilgilerin gelişmesi için uygulanan zorunlu derslerin yanı sıra, örencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre seçmeli derslerde bulunmaktadır. Programda verilen dersler, lif, iplik, kumaş, boya-baskı ve konfeksiyon disiplinlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Teorik dersler uygulama dersleri ile desteklenerek, öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Program laboratuarında fiziksel ve kimyasal tekstil testleri yapılabilmekte, diğer uygulamalar sanayideki tekstil fabrikalarına yapılan teknik geziler ile tamamlanmaktadır.

Yeniköy Altı Çalılık Mevki Yeniköy- Orhangazi / BURSA, Türkiye Telefon : +90 (224) 294 26 74 Faks : +90 (224) 573 98 63