Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Diğer Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine.

 

 

 

 1. Öğrenciler 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimi döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi  Senatosu tarafından kabul edilen ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Üniversitelerden ders alabilirler
 2. Ders denkliği içerik ve/veya yerel kredisi uygun olan dersler için verildiğinden AKTS kredisi üzerinden değerlendirilemez  (Harf notları öğrencinin müfredatında yer alan AKTS kredisi üzerinden işlem görmektedir)
 3. Yıllık müfredatın yaz öğretiminde tamamlanmaması nedeniyle, Hukuk Fakültesi yıllık eğitime tabi öğrenciler yaz öğretimi döneminde zorunlu dersleri alamazlar
 4. Tıp Fakültesi öğrencileri bütünleşik eğitim yapan Üniversitelerden ders alabilirler
 5. Öğrenciler Uludağ Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği'nin 11.maddesi 1.fıkrası (a) bendi gereğince diğer üniversitelerden yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders alabilirler, (c) bendi gereğince yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler
 6. Öğrenciler yaz öğretimine katılacakları Üniversiteye ait ders içeriklerini ders denklik formu ile birlikte dersi veren öğretim üyesine ve Bölüm/Program Başkanlığı’na onaylatmak zorundadırlar. Ders denklik onayı olmayan öğrencilerin notları yaz öğretimine katılsalar bile otomasyon sistemine işlenmeyecektir
 7. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrası Üniversitemize kayıt yaptıran GANO'su 1,80'nin altında olan öğrenciler, başarısız  derslerini tekrar etmek zorunda olduklarından yaz öğretiminde yeni ders alamazlar (Bu öğrencilerin ders denkliği alabilmeleri için transkript belgelerini Program Başkanlığı’na ibraz etmek zorundadırlar)
 8. Öğrenciler Güz ve Bahar yarıyılına ait yılsonu sınavlarında başarısız oldukları ve bütünleme sınav haklarını kullandıkları/kullanacakları dersleri yaz öğretiminde alamazlar
 9. Ön koşul derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ön koşullu dersleri yaz öğretimi döneminde alamazlar,
 10. Öğrenciler kesin kayıt yaptırdıkları denklik formlarının bir nüshasını bağlı bulundukları Bölüm Sekreterliğine elden veya e-posta ile teslim etmek zorundadırlar.
 11. Kesin kayıt yaptıran ancak denklik formunu Bölüm Sekreterliği'ne teslim etmeyen öğrencilerin notları kabul edilmeyeceğinden, otomasyon sistemine de işlenmeyecek ve geçersiz sayılacaktır


 

 

 

 

Adres : Cuma mah. Mehmet Akif Orhan Cad. No: 37 16740 Keles / BURSA Tel : 0 224 861 34 25 - 0 224 294 26 83 Faks: 0 224 861 35 21