İç Kontrol Sistemi

 

 

  İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI
 
* İç Kontrol Sistemi Nedir?
* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
* 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
* İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
* İç Kontrol Standartları Tebliği
* Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
* Kamu İç Kontrol Standartlarına İlişkin Uyum Eylem Planı
   
   
   
* Yönetim Şeması
* İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Ekibi
* Standart Personel Veri Girişi Yetki Listesi
* Standart Birim Görev Tanımları
* İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Tablosu
   

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.553]