Yönetmelik ve Yönergeler

 

            

  YÖNETMELİKLER
 
 ✓    2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 ✓   U.Ü. Önlisans ve Lisans Yönetmeliği
 ✓   Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 ✓
 
  Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına
   ilişkin yönetmelik
 ✓   Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 ✓   Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
 ✓   U.Ü. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

  YÖNERGELER
 
    U.Ü. Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Yapılması Esaslarına İlişkin  Yönergesi
    U.Ü. Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
 ✓   U.Ü. Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi
 ✓   U.Ü. Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
   

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-Eki-2021 11:15]

İçerik Görüntüleme : [6.378]